voorgangsbericht-pictogr Voortgangsberichten

 

 • 26 augustus 2014 – Sjoerd Sjoerdsma opvolger Teunis Steenbeek
  Sjoerd Sjoerdsma volgt per 1 oktober aanstaande Teunis Steenbeek op als programmamanager van Nextlogic. Sjoerdsma is nu directeur bij Keyrail. Samen met Cees Tommel zorgt hij voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De leden van de stuurgroep van Nextlogic hebben Sjoerdsma benoemd als opvolger van Teunis Steenbeek. Deze stopt per eind september met zijn werkzaamheden voor Nextlogic na een periode van ruim drie jaar. De komende maand wordt intensief benut voor een optimale overdracht.

  Sjoerdsma werkt sinds 2006 bij Keyrail en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de Betuweroute. Hij is werkzaam geweest bij ProRail, waar hij eind jaren ’90 verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de infrastructuur in Zuid-Holland. Daarna leidde hij de realisatie van het westelijk deel van de Betuweroute en het integratieproces van het project Betuweroute in de bedrijfsvoering van ProRail. Bij Keyrail was Sjoerdsma onder andere verantwoordelijk voor het project Ketenregie, wat in feite Nextlogic voor het spoor is. De stuurgroep van Nextlogic heeft er alle vertrouwen in dat Sjoerdsma met zijn ruime ervaring in complexe en gevoelige dossiers zeer goed gekwalificeerd is om verder invulling te geven aan Nextlogic.

 • 25 juli 2014 – Gebruikersgroep aan de slag met ontwikkeling informatieplatform
  Nextlogic gebruikersgroep aan de slagNa het ondertekenen van de opdracht aan Portbase vorige maand om het Nextlogic informatieplatform te bouwen, is niet alleen Portbase, maar ook de gebruikersgroep hard aan de slag gegaan.

  Tijdens wekelijkse bijeenkomsten werkt deze groep, bestaande uit zeven afgevaardigden van barge operators, terminals, depot operators, vletwerk, Rijnvaart NL Vaart en Rotterdam-Antwerpen Vaart, mee aan de ontwikkeling, het testen en de implementatie van het platform.

  Heleen Scharroo, Operations Manager bij Contargo Waterway Logistics, is een van de afgevaardigden in de gebruikersgroep. “We zijn nu bezig met hoe we willen dat het gebruikersscherm er straks uit komt te zien. Hoe willen we het hebben? Wat komt waar? En welke knopjes hebben we bijvoorbeeld nodig om op te klikken? We willen dat het er straks heel ‘2020’ uit ziet, klaar voor de toekomst.”

  Sinds 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators, inlandterminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en het programma IDVV van Rijkswaterstaat intensief samen om de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren. De gebruikersgroep is opgericht om samen met de toekomstige gebruikers het platform optimaal invulling te geven. In de gebruikersgroep zitten naast HeleenScharroo, Cissy Appeldoorn van APMT, Rogier van Santenvan UWT, Danny Otter van CTT, René Doornhein van Danser, Willem van Eijk van HTS en Dirk Meijer/Wim Luck van ECT.

  “Mijn ervaring in de Rotterdamse haven, probeer ik in deze groep naar voren te brengen,” zegt Scharroo. “In de gebruikersgroep zorgen we dat Nextlogic optimaal aansluit op de behoeften van de verschillende gebruikers. En ongeacht of het nu om gaat om een vertegenwoordiger van een barge operator of van een terminal, we willen allemaal hetzelfde: een goed functionerend informatieplatform, dat voor iedereen even goed werkt.”

 • 4 april 2014 – Van praten naar doen!
  Eerder berichtten wij u dat de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – de gefaseerde aanpak op hoofdlijnen heeft uitgewerkt en geaccordeerd. Na een lange periode van voorbereidingen heeft de stuurgroep besluiten genomen waardoor nu concrete stappen gezet zullen worden.

  Acht clusters voor informatie-uitwisseling stapsgewijs implementeren
  Verbeterde en uitgebreidere informatie-uitwisseling is noodzakelijk voor het optimaliseren van operationele processen in de keten. Daarom zal een achttal nieuwe en/of verbeterde clusters van informatie stapsgewijs ingevoerd worden. Zo zal bijvoorbeeld de informatie van laad/loslijsten beter gelinkt worden aan verschillende vrijstellingen. Hetgeen zal leiden tot kortere doorlooptijd van de afhandeling en meer flexibiliteit van de operaties. Ook zal de beschikbare en gevraagde afhandelcapaciteit inzichtelijk worden gemaakt. Dit zal leiden tot een effectievere planning en inzet van resources.

  Voorbereidingen grootschalige proef neutrale integrale planning concreet in gang gezet
  De stuurgroep heeft besloten een grootschalige praktijkproef uit te voeren. Tijdens deze proef zullen verschillende concepten voor prioriteitstelling van barges worden getest. Dit zal verder inzicht geven in het effect op de efficiëntie en betrouwbaarheid van de keten. De proef zal in de loop van volgend jaar plaatsvinden. Tot die tijd zal een aantal randvoorwaarden worden ingevuld waarna een planningssysteem (BREIN) zal worden ontwikkeld.

  PULL concept opschalen
  Nu het PULL concept is uitgewerkt en getest, zal het verder worden opgeschaald. Hierbij worden calls uitgespaard, doordat containers gelost worden op een andere terminal waar het betrokken binnenvaartschip toch al naartoe gaat.

  Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.

 • 13 maart 2014 – Nieuwe data Nextlogic informatiesessies voor stakeholders bekend
  Nadat we recent de regiosessies Nextlogic voor maart helaas moesten cancelen, nodig ik u graag – wederom – uit voor één van de regiosessies Nextlogic in april.

  Tijdens deze sessies zullen we u informeren over de meerwaarde van Nextlogic voor barge operators en inland terminals en de concrete stappen die op stapel staan.

  We hebben hiervoor de volgende drie definitieve data vastgesteld:

  • Woensdag 16 april, 14.00-17.00, Ridderkerk
  • Donderdag 17 april, 09.30-12.30, Den Bosch
  • Donderdag 17 april, 15.00-18.00, Zwolle

  Let op: de sessies op ma 14 april in Zwolle en do 17 april in Breukelen zijn samengevoegd. Deze sessie is vindt nu plaats op do 17 april, 15.00-18.00 in Zwolle.

  Wanneer u bij één van deze sessies aanwezig wilt zijn, kunt u uw aanmelding sturen aan: info@nextlogic.nl. Na uw aanmelding ontvangt u de definitieve locatie. Graag tot in april!

 • 22 november 2013 – Gefaseerde aanpak Nextlogic op hoofdlijnen uitgewerkt
  Eerder berichtten wij u dat de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – op 10 oktober heeft besloten tot een gefaseerde aanpak. Het doel is en blijft ongewijzigd: het verbeteren van de operationele keten van containerbinnenvaart o.a. via een integrale, neutrale planning van terminal- en depot slots in de Rotterdamse haven. De gefaseerde aanpak is nu op hoofdlijnen uitgewerkt en door de stuurgroep op 21 november geaccordeerd.

  Voordelen gefaseerde implementatie
  • Door invoering in kleine stappen zijn risico’s beter beheersbaar en kunnen op kortere termijn al de eerste vruchten geplukt worden.
  • Deelnemende partijen hebben meer tijd om zich “Nextlogic proof” te maken: aanpassen processen en (op termijn) systemen.

  Implementatie langs drie hoofdlijnen
  • Het verbeteren en uitbreiden van informatie-uitwisseling
  • Het komen tot een neutrale integrale planning
  • Invullen van bijbehorende randvoorwaarden

  Vervolgstappen
  • Q1 – Q3 2014: Uitwerken plannen van aanpak van 8 nieuwe / verbeterde clusters van informatie. Met als doel de kwaliteit en dekkingsgraad van informatie te verbeteren en uit te breiden. Tevens noodzakelijk voor verdere verbetering en uitbreiding van performance meting.
  • Q1 – Q2 2014: Opzetten van een kleinschalige praktijkproef gericht op het onderzoeken van de effecten van (verschillende varianten van) “fixed windows” bij een neutrale integrale planning.
  • Q 1 – Q2 2014: Invullen randvoorwaarden m.b.t. governance, aansprakelijkheden en afspraken over verdeling exploitatiekosten.
  • 2014: Actieve communicatie; verzenden nieuwsbrief, aanpassen website, roadshows.

  Nu de keuze voor het overall stappenplan is gemaakt, kunnen ook de pilots van Pull en Push concepten – onderdeel van de pijler call optimalisatie – verder worden opgeschaald.

  Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.

 • 11 oktober 2013 – Nextlogic aanpak gefaseerd implementeren
  Op donderdag 10 oktober heeft de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – besloten tot een gefaseerde implementatie van Nextlogic.

  De belangrijkste reden voor dit besluit zijn:
  • Gefaseerde aanpak brengt minder projectrisico’s met zich mee
  • Informatie-uitwisseling – volledig, juist en op tijd bij relevante partijen – is cruciaal voor goede werking van de geautomatiseerde planningstool (Brein)
  • Op basis van simulatie kunnen betere besluiten worden genomen
  • Gefaseerde aanpak zorgt sneller voor concrete resultaten

  De route naar een betrouwbaar en concurrerend product zal in stappen worden genomen die de komende weken gezamenlijk met de markt worden uitgewerkt. Hierbij zullen ook risico’s, zoals langere looptijd en (daarmee) hogere projectkosten, worden meegenomen.

  Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.

 • 5 juli 2013 – Grootschalige praktijkproef
  De afgelopen maanden is aan de individuele bedrijven gevraagd zich uit te spreken over hun deelname aan een grootschalige praktijkproef, gericht op neutrale, integrale planning van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Zoals (wellicht) bekend is de stuurgroep van Nextlogic 4 juli bij elkaar geweest om de vervolgstappen te bespreken.

  Het aantal ontvangen intenties tot deelname is overtuigend. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat een aantal zaken nog verder uitgewerkt dient te worden, zoals de verdeling van exploitatiekosten na de proef, vletwerk en aansprakelijkheden.

  Daarom is besloten onverminderd door te gaan met de voorbereidingen van de praktijkproef. Het formeel afsluiten van contracten met betrekking tot het BREIN zal worden uitgesteld, zodat relevante issues komende maanden zorgvuldig kunnen worden uitgewerkt en latere (dure) scopeaanpassingen kunnen worden voorkomen.

  Om meer stromen te gaan bundelen worden ook concepten als Hub/Hop en Push/Pull verder uitgewerkt.

 

persbericht-picto  Persberichten

 

 • Informatieplatform voor Nextlogic wordt gebouwd!
  Nextlogic persbericht - Informatieplatform wordt gebouwd!Dinsdag 10 juni tekende Emile Hoogsteden van Havenbedrijf Rotterdam, tevens voorzitter stuurgroep Nextlogic, de opdracht aan Portbase om het Nextlogic informatieplatform te bouwen. Sinds najaar 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inland terminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en het programma IDVV van Rijkswaterstaat intensief samen om de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren.

  Emile Hoogsteden: “Dit gezamenlijke proces vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen en kan worden beschouwd als hét samenwerkingsmodel voor de toekomst van de haven.” Ook Jacco de Kok (programmadirecteur IDVV, stuurgroeplid Nextlogic) is enthousiast: “Goederen werken niet samen, mensen in de logistieke keten wel, dit is een mooi voorbeeld hiervan.“

  Lees hier het gehele persbericht.

 • Nextlogic: van praten naar doen
  Ketenpartijen containerbinnenvaart starten stapsgewijze implementatie

  Rotterdam 10 april 2014 – Doel van Nextlogic is het verbeteren van de operationele keten van containerbinnenvaart bestaande uit de Rotterdamse haven, achterlandverbindingen en inland terminals. Voor de containerbinnenvaart moet dit leiden tot een betrouwbaar en concurrerend product, sterke reductie van huidige inefficiënties, de mogelijkheid om te groeien en stimulering van groei. Na een lange periode van voorbereidingen heeft de stuurgroep besluiten genomen waardoor nu concrete stappen gezet zullen worden.

  Lees hier het gehele persbericht.

 • Nextlogic zorgt voor doorbraak in afhandeling containerbinnenvaart
  Containerbinnenvaartpartijen zetten gezamenlijk schouders onder ketenoptimalisatie

  Rotterdam 26 maart 2013 – Gisteren hebben vertegenwoordigers van ketenpartijen van de containerbinnenvaart unaniem ingestemd met de concrete uitvoering van Nextlogic. Een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van barge operators, zeehaventerminals, depots, rederijen en inland terminals, samen met Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nextlogic gaat de inefficiënties in de containerbinnenvaart zoals lange wachttijden en onvoorspelbare planning met een havenbrede en integrale oplossing aanpakken.

  Lees hier het gehele persbericht.

 • Nextlogic führt zum Durchbruch in der Abfertigung von Containerbinnenschiffen
  Schulterschluss bei der Kettenoptimierung in der Containerbinnenschifffahrt

  Rotterdam, 26. März 2013 – An der Containerbinnenschifffahrt beteiligte Logistikteilnehmer haben gestern einstimmig die Umsetzung von Nextlogic verabschiedet. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Schiffsoperatoren, Seehafenterminals, Depots, Reedereien und Inland Terminals in Zusammenarbeit mit dem Hafenbetrieb Rotterdam sowie dem niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Umwelt. Nextlogic bietet eine hafenbreite, integrale Lösung für die Beseitigung von Ineffizienzen in der Containerbinnenschifffahrt, wie zum Beispiel lange Wartezeiten an den Terminals oder Planungsschwierigkeiten.

  Lees hier het gehele persbericht in het Duits.

 

publicatie-picto  Publicaties

 

 • 16 april 2014 – ‘Dit is bepaald geen sinecure, nee’ – interview Teunis Steenbeek
  Containerbinnenvaartschepen varen ongecoördineerd op en neer tussen de terminals en depots in de haven. Daardoor ontstaan lange wachttijden en chaotische planningen. Nextlogic wil deze problemen oplossen door een goede neutrale planning. Het project heeft nu acht stappen geformuleerd om die planning op te zetten.

  Lees hier het gehele interview in Nieuwsblad Transport.

 • April 2014 – Grootschalige praktijkproef voor efficiënte containerbinnenvaart
  Nextlogic gaat in de loop van volgend jaar een grootschalige proef houden in de containerbinnenvaart. Tijdens de proef worden verschillende concepten voor prioriteitstelling van barges getest. Dit moet inzicht geven in het effect op de efficiëntie en betrouwbaarheid van de keten.

  Lees hier de publicatie op de website van TotaalTrans.

 • April 2014 – Nextlogic formuleert achtstappenplan – Nieuwsblad Transport
  Nextlogic heeft een achttal stappen geformuleerd die de organisatie nu stapsgewijs gaat invoeren. Uiteindelijke praktijkproeven staan gepland voor kwartaal twee en drie van 2015.

  Lees hier de gehele publicatie op de website van NT.

 • April 2014 – Nextlogic stelt containerbinnenvaart op de proef – Schuttevaer
  Nextlogic, de samenwerking van containerbinnenvaartpartijen in de Rotterdamse haven, heeft de eerste stappen gezet naar concrete verbeteringen in de keten. In 2015 komt er een grootschalige praktijkproef voor het testen van ontwikkelde concepten.

  Lees hier de gehele publicatie op de website van Schuttevaer. 

 • April 2013 – Nextlogic in de pers
  Download hier alle Nextlogic publicaties die naar aanleiding van het bovenstaande persbericht in maart en april 2013 zijn verschenen.
 • December 2012 – Doorbraak in centrale planning containerafhandeling Rotterdam
  De Binnenvaartkrant

  In Rotterdam komt een proef om de afhandeling van containerbinnenschepen op de terminals centraal te plannen. Deze week valt de beslissing of alle betrokken partijen groen licht geven voor de test, die op grote schaal wordt uitgevoerd. De proef, onderdeel van het project Nextlogic (voorheen bekend als Ketenoptimalisatie Containerbinnenvaart) moet in het voorjaar van 2013 van start gaan en drie tot zes maanden duren.

  Lees hier de gehele publicatie.

 • Maart 2013 – Nextlogic führt zum Durchbruch in der Abfertigung von Containerbinnenschiffen in Rotterdam
 • December 2012 – Rotterdamer Hafen erhöht Effizienz in der Containerlogistik
  Sarah de Preter – De Binnenvaartkrant

  Lees hier de gehele publicatie in het Duits.