Optimalisatie van het algoritme

Blijf op de hoogte

In de nieuwsbrief van september schreven we dat Nextlogic veel feedback ophaalt. Dat hebben we ook nodig om met elkaar een steeds beter product te ontwikkelen. Een vaak voorkomend punt van feedback dat onder andere relateert aan de optimizer, het algoritme achter Nextlogic, gaat over de rust in de planning. Met name over de dynamiek in de eerstkomende 8 uur voor de start van de operatie. Hierin onderscheiden we twee oplossingsrichtingen; enerzijds het voorkomen dat een probleem optreedt en anderzijds het minimaliseren van de gevolgen. Op beide vlakken zijn mooie stappen gezet.

de stappen die we hebben gezet

Bezoeken bij terminals (calls) zijn in de eerstkomende 8 uur voor de start van de operatie extra beschermd tegen een her-planning. Daarnaast worden calls binnen rotaties en kadeplan eerder naar voren gepland. Alleen in situaties waar onmogelijkheden ontstaan in de planning, bijvoorbeeld bij aanzienlijke uitloop van de operatie, worden afspraken opnieuw gepland. Voor het minimaliseren van de gevolgen van uitloop is er ook een aanpassing doorgevoerd in het mechanisme van het systeem. Voor de gebruiker betekent dit dat wanneer een afspraak na herplanning naar achteren moet, de optimizer met prioriteit aan de slag gaat om deze weer naar voren te plannen. Deze oplossing staat live en wordt de komende weken verder geoptimaliseerd.

testen in een realistische schaduw omgeving

Naast de doorgevoerde verbeteringen hebben we ook tijd besteed aan het opzetten van een schaduw omgeving. Binnen deze omgeving kunnen we de realiteit nabootsen en voeren we testen uit voor het optimaliseren van de planning op basis van andere parameters of instellingen. In een werkgroep gaan we hier verder mee om scenario’s en oplossingen uit te werken voor bijvoorbeeld het fixeren van volgorde of lineair opschuiven van de planning bij uitloop. Logistiek gezien is dit een complexe kwestie, omdat hier de balans tussen betrouwbaarheid en havenbrede efficiëntie gevonden en behouden moet worden. Uiteindelijk dragen beide oplossingsrichtingen bij aan rust in de planning.

Release notes

Benieuwd naar alle optimalisaties aan de optimizer? Op onze online support omgeving vind je alle release notes.

Scroll to Top