Portbase en Nextlogic werken samen aan optimale doorstroming containerbinnenvaart

Blijf op de hoogte

In 2019 heeft Nextlogic de keuze gemaakt om alle deelnemers via de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge aan te sluiten op de integrale planning van Nextlogic. Portbase ontwikkelde MCA Barge als vervanger van de service Barge Planning en nam de integratie met Nextlogic direct mee. Maar wat merk je daar als gebruiker eigenlijk van? En welke verbeteringen kan je nog verwachten in de toekomst?

Bij de start van de live pilot kan elke deelnemer gebruik maken van de integrale planning via MCA Barge-webschermen en/of via koppelingen met hun eigen systemen. Voor het ingeven van statische informatie (zoals zondagsrust voor barge operators en capaciteit/fixed windows voor terminal operators) worden de Nextlogic-webschermen gebruikt. Schippers krijgen bovendien een eigen Nextlogic-scherm waarin 24/7 de geplande reizen en wijzigingen worden weergegeven.

Om een betrouwbare integrale planning te kunnen realiseren, wordt een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd in MCA Barge: het bevriezen van de laad loslijst na cargo cut off . Samen met Nextlogic hebben de deelnemers in de afgelopen jaren hiervoor een nieuwe wijze bepaald die aansluit bij de integrale planning. Portbase heeft deze functionaliteit inmiddels ingebouwd in MCA Barge en zal deze binnenkort beschikbaar stellen. Omdat dit een belangrijke wijziging is, zal de Nextlogic-live pilot pas gestart worden als deze laad loslijst functionaliteit aantoonbaar goed werkt.

Bij de start van de live pilot zal in MCA Barge een schakelaar worden omgezet voor Nextlogic-deelnemers. Alle nieuwe calls en rotaties worden vanaf dat moment gepland door Nextlogic. Om dit zo optimaal mogelijk te doen, moeten planners extra gegevens aanleveren. Daarom worden de MCA Barge schermen voor Nextlogic-deelnemers uitgebreid met een aantal Nextlogic specifieke velden. Planners leren in de online trainingen hoe deze velden het beste gevuld worden, om steeds het beste plan te krijgen.

Ook na de ingebruikname van de integrale planning zullen MCA Barge en Nextlogic zich blijven verbeteren. We streven ernaar om het aantal te gebruiken systemen voor elke gebruiker te beperken. Daarom voorzien we dat het gebruik van de Nextlogic-schermen steeds verder wordt afgebouwd. Deze zullen worden geïntegreerd in MCA Barge of in de BOS/TOS-systemen van de deelnemers. Voor volledige koppeling met de eigen systemen testen softwareleveranciers als Modality en Softpak momenteel API-koppelingen met MCA Barge voor hun klanten.

Maar ook functioneel zal de integrale planning zich steeds verder ontwikkelen, in nauwe samenwerking met Portbase en de deelnemers. Nextlogic ziet de live pilot dan ook niet alleen als prachtige mijlpaal, maar ook als het langverwachte begin om de continue verbetering van de afhandeling van de containerbinnenvaart in Rotterdam te bewerkstelligen.

Scroll naar top