Spelregel van de maand juni

Blijf op de hoogte

geef (waar nodig) restricties op

Een restrictie is een handige tool waar je als barge operator zuinig mee omgaat. Bij onnodig restrictiegebruik is de kans groot dat dit negatieve effecten heeft voor eigen rotaties of die van andere deelnemers. Dat is uiteraard niet de bedoeling en niet gewenst. Wanneer pas je dan wel een restrictie toe? Volgorde restricties dienen er met name voor om laden/lossen van containers binnen één rotatie mogelijk te maken en om eventuele stuwage problemen op te lossen. Dus wanneer de lading een bepaalde volgorde noodzakelijk maakt, gebruikt de barge operator een restrictie, maar alleen als het niet op te lossen is op andere manieren. Wanneer pas je geen restrictie toe? Pas vooral geen restricties toe om de volgorde of geplande tijden te beïnvloeden: dit werkt echt averechts en beschouwen we gezamenlijk als oneigenlijk gebruik. Niet alleen voor je eigen rotaties, maar ook voor alle andere deelnemers heeft dit bovendien negatieve gevolgen, zeker wanneer kadecapaciteit schaars is.

Scroll naar boven