Continue verbeteringen aan de integrale planning

Foto: Danny Cornellise

Blijf op de hoogte

Hoewel we al belangrijke stappen hebben gezet in het verbeteren van de integrale planning, realiseren we ons ook dat we er nog niet zijn. Samen met de deelnemende barge operators, terminals, depots en schippers blijven we de integrale planning continu optimaliseren. Dit jaar stond onder andere het creëren van meer rust in de planning centraal, met een focus op de laatste vier uren voorafgaand aan de start van de afhandeling bij een terminal. Hierbij gaat het met name om ongewenste last-minute verschuivingen van calls.

Pauzes bij terminals

Het rekening houden met pauzes bij terminals binnen de integrale planning is een onderdeel van het creëren van meer rust. Het mechanisme dat hier in de afgelopen periode voor is ontwikkeld, wordt positief ontvangen. Na een langere periode van testen geven de planners van APM Terminals Maasvlakte II en RWG aan dat het een realistischer beeld van de werkelijkheid creëert. In het nieuwe jaar gaan we dit ook bij de overige terminals introduceren.

Gebruikerswensen

Nextlogic heeft zich dit jaar ook gericht op uiteenlopende gebruikerswensen. Een voorbeeld hiervan is de veelvuldig gestelde vraag vanuit barge operators of een call later ingepland kan worden, omdat containers nog niet beschikbaar zijn of omdat de integrale planning vóór cargo opening plant. Nextlogic heeft op basis hiervan een optie ontwikkeld waarmee een barge operator zelf kan aangeven dat een call later ingepland moet worden. Deze knop heet “Vroegste start afhandeling BO” en wordt inmiddels regelmatig gebruikt.

Nieuwsgierig naar de optimalisaties in detail? Lees ze in onze release notes.

Scroll naar boven