Testen aanpassen basisinstellingen

Rust in de planning is al langere tijd een belangrijk thema met en voor onze community. Na het toevoegen van belangrijke timestamps (ETAT, ETLM) en het aanscherpen van het mechanisme van de Optimizer, zijn we nu in een fase gekomen waarin we diverse aanpassingen in de basisinstellingen van het systeem gaan testen. Onze verwachting is dat die leiden tot een stabielere en betere planning. Deze aanpassingen zijn voortgekomen uit data-analyse en overleg met schippers, barge operators en terminals. Je leest er meer over in deze community update.

Wanneer vindt de test plaats?

We starten dinsdagavond 7 november om 18:00 uur en de test duurt twee weken. Na deze periode analyseren en bespreken we samen met de deelnemers van de kennisgroep BO/TO de resultaten. Daarna wordt besloten welke aanpassingen definitief doorgevoerd kunnen worden.

Wat wordt er getest?

We gaan meten of er minder last minute wijzigingen plaatsvinden door te werken met andere marges in de planning. We doen dit door te rekenen met een realistischere aan- en afmeertijd en een dynamische kraansnelheid, gebaseerd op de gemiddelde productie van de voorgaande week.

Daarnaast willen we het effect meten van het verkorten van de planningshorizon van 7 naar 4 dagen (vanaf scope-in). Hiermee concentreert de Optimizer zich op het optimaliseren en oplossen van problemen in de planning in de eerstkomende dagen.

Als laatste leggen we op 6 dagen in de toekomst een virtuele wachtplaats klaar. Dit is fictieve capaciteit op de terminal waar een lichter tijdelijk gepland kan worden. Naar verwachting kan de Optimizer hierdoor makkelijker bepaalde berekeningen uitvoeren en sneller de puzzel maken. Dit is onder andere een toets voor hoe er omgegaan wordt met complexe situaties tijdens grote onbalans.

Wat merk ik als gebruiker van deze test?

We verwachten dat je tijdens de test een rustigere planning ervaart. Wel kun je op dinsdagavond 7 november tijdelijk meer onrust ervaren in de planning nadat de aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit duurt ongeveer van 18:00 tot 20:00 uur. Het team van Nextlogic zit klaar om dit tot een minimum te beperken. Voor dringende vragen zijn wij bereikbaar via de gangbare kanalen. Uiteraard kun je je werkzaamheden tijdens de test blijven uitvoeren zoals gebruikelijk.

Scroll naar boven