Kennisgroep voor schippers

Welkom bij de allereerste community update van Nextlogic! Naast onze reguliere communicatiekanalen, zoals de nieuwsbrief en release notes, kun je nu ook deze updates verwachten met meer inhoudelijke berichten vanuit Nextlogic rondom de integrale planning. Dit is voortgekomen uit de wens van onze community om inhoudelijk breder geïnformeerd te worden. Zowel over de voortgang bij Nextlogic als bij belangrijke gebeurtenissen in de markt rondom de integrale planning.

We trappen af met een bericht over de kennisgroep voor schippers. Deze kennisgroep bestaat inmiddels sinds juni 2022 en is ontstaan vanuit de behoefte aan input van degenen die de integrale planning persoonlijk ervaren: de schippers. We zijn erg blij met deze groep, die ons voorziet van welkome en constructieve feedback. We nemen jullie graag mee in wat hier zoal besproken wordt. In september stond het overleg in het teken van twee onderwerpen: rust in de planning en de nieuwe schippersschermen.

Rust in de planning

Om ervoor te zorgen dat we met de juiste dingen bezig zijn is het belangrijk om te weten wat rust in de planning nu eigenlijk betekent voor schippers. Een belangrijk punt dat naar voren kwam is de behoefte aan een stukje perspectief als de planning veranderd. Wanneer word je dan bijvoorbeeld wel gepland? En wat is de kans dat je nog terug gepland wordt, is dat dicht bij je vorige tijd? Ook vinden schippers het belangrijk om de volgorde van terminals in de planning te behouden om zodoende het stuwplan te kunnen volgen.

Waar mogelijk spelen wij in op de behoeften van de schippers. In de afgelopen periode is een aantal zaken opgepakt voor meer rust in de planning:

  • Fixatie eerstvolgende terminal: 4 uur voordat je start bij een terminal, wordt de tijd berekend dat je daar precies kan zijn en wordt daarmee de eerstvolgende locatie gefixeerd.
  • ETLM: we hebben bij bijna alle terminals de optie toegevoegd van een geschatte tijd van de laatste handeling (de ETLM, Estimated Time Last Move). Hierdoor kan het systeem eerder reageren op vertragingen tijdens de afhandeling en de planning hierop aanpassen.
  • Pilot pauze en ploegwissel: de mogelijkheid om pauzes en ploegwissels in de planning op te nemen is uitgewerkt. Inmiddels heeft hiervoor een succesvolle pilot bij APM2 plaatsgevonden. Vanuit de data zien we dat het opnemen van pauzes en ploegwissels, in plaats van een gemiddeld aantal moves per periode, leidt tot meer rust in de planning. Momenteel werken we nog aan het gebruiksvriendelijker maken van deze optie.

De feedback die wij kregen tijdens de laatste kennisgroep is dat men ervaart dat er soms erg strak wordt gepland. Schippers zien dat er vaak iets in de operatie gebeurt, waardoor bijvoorbeeld een bezoek langer duurt. Denk aan kraansnelheden die niet altijd gehaald worden of dat het aan- en afmeren meer tijd kost dan verwacht. Goede en constructieve feedback die we direct met de terminals hebben opgenomen voor verdere aanscherping. Verder is er een behoefte aan de mogelijkheid om onbeschikbaarheid en het type containers aan te passen, maar dit wordt gezien als een afspraak tussen barge operators en schippers.

Nieuwe schippersschermen en extra informatie

Het is natuurlijk essentieel dat er goed met de Nextlogic schermen gewerkt kan worden. Samen met de leden hebben we de afgelopen maanden gekeken naar wat er beter kon. Een punt wat hier naar voren kwam was de behoefte aan eenvoudigere, betere en snellere afstemming tussen schipper en barge operator. Hiervoor hebben we de schermen aangepast en zien de barge operators nu bijvoorbeeld dezelfde schermen als schippers. Daarnaast willen schippers graag meer inzicht in de kadeplanning. Hier wordt binnenkort een pilot voor opgestart. Ook dit draagt bij aan een stukje perspectief over waar ze aan toe zijn.

Als laatste hebben we nog een voorstel gedaan voor verdere verbetering van de nieuwe schippersschermen. In essentie gaat dit om informatie die schippers wel of niet kunnen of willen zien in de schermen. Sommige informatie blijkt namelijk overbodig en soms mist er informatie, zoals restricties en operationele waarschuwingen. Hier hebben we een basisconcept voor opgezet die we momenteel aan het ontwikkelen zijn. Zodra we een stap verder zijn leggen we dit weer voor aan de leden van de kennisgroep.

Over een paar maanden vindt de volgende kennisgroep plaats. Ben je een schipper en wil je ook meepraten? Stuur een e-mail naar info@nextlogic.nl.


Scroll to Top