Nextlogic nu dan toch (eindelijk) van start

Blijf op de hoogte

Logistiek.nl – Na een tweede pilot is het nu eindelijk zover, Nextlogic is definitief van de wal geduwd als integraal planningstool voor zowel binnenvaartorganisaties als terminaloperators in de Rotterdamse haven. Dat is goed nieuws, want tot nu toe was het vrijwel onmogelijk om op dit punt een optimalisatieslag te maken.

Al meer dan tien jaar ligt het plan om tafel en zijn betrokken organisaties onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam hierover met elkaar in gesprek. Na een tweede pilot die in 2021 is opgestart, gaat het er echt van komen. Met Nextlogic is een digitale community in het leven geroepen om meer balans te krijgen in het containertransport tussen de zeezijde en het achterland. De tijd van bilaterale afspraken tussen binnenvaartbedrijven en terminals gaat verdwijnen, iedereen kan met integrale planning zien waar ruimte is en wat eraan zit te komen.

Transparantie bieden voor schippers en terminals

Sinds ruim een jaar is Sijbrand Pot als interim directeur betrokken bij Nextlogic, dat inmiddels onder de vleugels van het Havenbedrijf Rotterdam aan het wegkruipen is. “Toen ik kwam ging het niet goed en was er sprake van stoppen. Met een tweede pilot hebben we laten zien, dat Nextlogic levensvatbaar is, dat het doet wat we voor ogen hebben, namelijk transparantie bieden in de gemeenschappelijke planning voor terminaloperators en voor binnenvaartorganisaties.”
Vanuit het Havenbedrijf en het ministerie van I&W is in de lange aanloop en opstartfase een bedrag van ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd in het initiatief. Nextlogic is nu een aparte bv en zal op termijn de eigen broek moeten ophouden, waarbij het Havenbedrijf als grootste aandeelhouder op de achtergrond meekijkt.

Vertrouwen krijgen in data uit het systeem

Dat het zo lang heeft moeten duren ligt volgens Pot niet aan de bereidheid of het inzicht om hier een succes van te maken. “Het is gewoon heel complex, niet alleen qua IT en proces. We hebben het hier echt over ketenbreed een gedragsverandering. Iedereen was gewend om bilateraal te plannen, dit vraag om een geheel andere werkwijze. Ze moeten nu ook vertrouwen op het systeem, in plaats van alleen op de eigen kennis en kunde rond het plannen van capaciteiten en beschikbaarheid. De dynamiek in de haven heeft ervoor gezorgd, dat we toch regelmatig weer terug moesten naar de tekentafel met dit project.”

Dit wordt nog nergens in de wereld gedaan “Het mooie is wel dat Nextlogic iets doet wat op dit moment nog nergens ter wereld wordt gedaan”, wil Pot graag onderstrepen. Het concept werkt, zo blijkt uit de laatste pilot. De komende periode is nodig om verder te optimaliseren en de softwareondersteuning daar waar nodig te verbeteren.


Sijbrand Pot, Nextlogic

Rust in de planning en betere benutting

In feite is Nextlogic een soort platform voor de Rotterdamse haven waar barge operators kenbaar maken wat ze willen gaan doen. Dus een lijst met terminals en wat geladen en gelost zou moeten worden. De terminals geven de kadecapaciteit door en dat leidt tot een integrale afstemming van vraag en aanbod. Zo ontstaat – neutraal – de meest ideale planning op basis van een aantal parameters.

Doel is om rust in de planning te brengen. De terminal beschikt over meer transparantie over wat eraan zit te komen aan schepen, de binnenvaartschippers zien hoe de capaciteit op de betreffende terminal er vooralsnog uitziet. En kan de keuze maken om eerst iets anders te doen. Straks als Nextlogic vol in bedrijf is, verwacht Pot dat de gemiddelde havenverblijftijd van een schip met twintig procent kan afnemen en zal de kadebezetting op de terminals ook flink verbeteren. Hoeveel? Dat kan Pot op dit moment nog niet zeggen.

Volume richting honderd procent brengen

De volgende stap is om meer volume binnen te halen. Nu is al zestig procent van het totale binnenvaartvolume onder de hoede gebracht van Nextlogic. Opschalen naar honderd procent is het uiteindelijke doel. Wat betreft het totale terminalvolume gaat het nu om 58 procent. Ook dat moet groeien. De ambities zijn hoog.

“Om het echt optimaal te laten werken, moeten deze percentages in de buurt komen van de honderd procent. Dan weet je precies waar de capaciteit beschikbaar is en kom je niet voor verrassingen te staan. Sommigen denken dat hun eigen data toch het beste is. Maar wij hebben een systeem tot systeem koppeling, dus zonder dat daar menselijke tussenkomst voor nodig is. Het is aan ons om ook de laatste partijen te overtuigen dat Nextlogic de beste informatie voor alle partijen op het scherm kan brengen.”

Lees hier het hele artikel op logistiek.nl.

Scroll naar boven