Data toont de voordelen van integraal plannen

Blijf op de hoogte

Veel Nextlogic-deelnemers kennen Roemer Bakker met name als de persoon achter de dagelijkse rapportages. Het is maar één van de extra taken die hij als service- en contractmanager op zich heeft genomen. In antwoord op vijf vragen legt Roemer uit wat hij bij Nextlogic allemaal doet.Wij zijn een kleine organisatie, maar ieders betrokkenheid is groot.”

Hoe ben je bij de dagelijkse rapportages betrokken geraakt?

“Vanuit mijn IT-achtergrond weet ik hoe om te gaan met data. Direct na de start van de pilot met de integrale planning ontstond bij onze klanten een enorme behoefte aan inzicht. Data helpen om te laten zien dat integraal plannen werkt. In dat gat ben ik gesprongen. Half grappend noemt men mij ook wel ‘Roemer van de rapportages’. Aanvankelijk stuurden wij de terminals en barge operators handmatig rapportages. Dat nam veel tijd in beslag. Sinds kort zijn de rapportages voor alle deelnemers dag en nacht beschikbaar via Power BI.

Hoe helpen de rapportages de deelnemers?

“De deepsea-terminals en depots krijgen zicht op hun performance. Maar óók kan men vooruitkijken naar wat er aan binnenvaart aan komt. Dat blijkt hele waardevolle sturingsinformatie. Voor barge operators bieden de rapportages statistieken, inzicht in gedrag én actueel zicht op gebeurtenissen die hun havenaanlopen kunnen verstoren. Overigens zijn wij druk bezig om de rapportages verder te optimaliseren. Wij willen nog beter ieders informatiebehoefte bepalen. Binnenkort doen wij hiervoor een rondje langs de velden.”

Wat houdt je officiële functie als service- en contractmanager in?

“Als service- en contractmanager bekommer ik mij om de contacten en contracten met onze vaste leveranciers voor de systemen achter de integrale planning. Ook ben ik verantwoordelijk voor de businesscontinuïteit. Ruim drie jaar terug ben ik bij Nextlogic gestart om de afspraken met onze leveranciers goed vast te leggen. Onder meer door het opstellen van Service Level Agreements (SLA’s) en het inregelen van back-up- en uitwijkmogelijkheden. Duidelijkheid creëren is belangrijk.

Werken bij Nextlogic sprak mij direct aan. Bij mijn binnenkomst nam ik veel kennis en ervaring mee vanuit mijn rol als Service Delivery Manager bij onder meer Capgemini. Mijn grote wens was om met een doelgerichte focus aan klantzijde te opereren. Nextlogic biedt die kans. De integrale planning is uniek in de wereld, vele ogen kijken ernaar. In veel opzichten is het een baanbrekend project. Om het punt te bereiken waar wij nu staan, is zeker niet alles vanzelf gegaan.”

Rapportages zijn maar één voorbeeld van de vele extra’s die je inmiddels doet

“Ik heb veel verschillende petten op. Stap voor stap zijn mijn taken en rollen verder uitgebreid. Binnen Nextlogic houd ik mij ook bezig met cyber security en de security awareness binnen ons team. Met het oog op de AVG zijn wij overgestapt op andere tooling, is een vlekkeloze migratie van onze werkplekken uitgevoerd en is de support aan onze deelnemers uitgebreid en continu verder geprofessionaliseerd. Verder ben ik verantwoordelijk voor het IT-budget en draag mijn steentje bij aan de facturatie aan de deelnemers.

Dit brede pakket voelt voor mij heel normaal. Nextlogic is een kleine organisatie, maar ieders betrokkenheid is groot. Wij hebben een goed werkend team dat kracht uitstraalt. Zien wij een probleem, dan pakken wij dat op en gaan door. Daarbij focussen wij ons op de dingen waar wij zelf invloed op kunnen uitoefenen: constante verbetering van het product, contact houden met de deelnemers en zowel extern als intern laten zien dat wij met de goede dingen bezig zijn.”

Wat is jouw tip aan de deelnemers?

“Mijn tip is om echt altijd uit te gaan van de gepresenteerde integrale planning. En ik kan heel goed begrijpen dat dat in enkele gevallen lastig is. Nextlogic laat dagelijks zien dat het wel degelijk kan; de planning wordt alleen maar beter en we maken het transparant. Maar het is en blijft een computer, die gevoed én getriggerd wordt door externe factoren. Ik ben overtuigd dat bij verdere toename van het aantal partijen de havenverblijftijd nog aanzienlijk wordt verkort. Via ons neutrale systeem gaat iedereen zo snel mogelijk de haven uit.”


Interview door: Rob Wilken Producties

Scroll to Top