‘De integrale planning maakt het speelveld voor iedereen anders’

Blijf op de hoogte

Bij Nextlogic zorgen wij voor een 24/7 integrale planning van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Samen met de deelnemers werken wij bovendien elke dag aan verdere verbetering en uitbreiding. Ons Nextlogic-team dat zich hiervoor sterk maakt, stellen wij graag nader voor. Deze keer via 5 vragen aan directeur Sijbrand Pot.

Wie is Sijbrand Pot?

“In februari 2022 ben ik als directeur gestart bij Nextlogic. Eerst als interim en sinds kort via een vaste aanstelling. Mijn ambitie is om als Nextlogic-team, samen met de deelnemers, de integrale planning optimaal te laten werken en stap voor stap verder te brengen. Voordat ik bij Nextlogic begon, hield ik mij als senior businessmanager bij Havenbedrijf Rotterdam 4,5 jaar lang bezig met projecten voor digitalisering van de logistieke keten. Daar weer voor was ik zeven jaar bij intermodaal operator Contargo werkzaam.”

Je was dus al bekend met de binnenvaartsector?

“Ja, ik ken de binnenvaart uiteraard vanuit mijn periode bij Contargo en ook bij het Havenbedrijf had ik veel met de sector van doen. Mijn ervaringen zijn heel positief, het doorzettingsvermogen in de binnenvaartwereld is groot. Men kent veel uitdagingen die niet of niet makkelijk te beïnvloeden zijn, maar werkt altijd toe naar een (creatieve) oplossing. Een belangrijk verschil wat ik zie ten opzichte van het verleden is dat een groot deel van de markt er nu samen de schouders onder zet. Meer dan ooit werken partijen in de keten op verschillende niveaus concreet samen aan vernieuwing en verbetering. En dan doel ik zeker niet alleen op Nextlogic, maar ook op andere mooie initiatieven. Uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij het voorkomen van verspilling en een betere modal split.”

Hoe ontwikkelt het integraal plannen zich?

“Ik ben heel blij dat alle deelnemers met elkaar hebben besloten om de integrale planning per januari 2023 een reguliere dienstverlening te maken. In de achterliggende live pilot hebben wij als barge operators, terminals en Nextlogic geleerd om steeds beter integraal te plannen. Al bijna 8.500 rotaties met zo’n 31.000 calls en circa 660.000 containers zijn op de nieuwe manier verwerkt.”

Is de integrale planning nu dan af?

“Ik zal de laatste zijn die zegt dat wij klaar zijn. Dat kan gewoonweg ook nog niet. Vanaf het allereerste moment dat in Rotterdam containers werden vervoerd per binnenvaartschip, is sprake geweest van een bilateraal proces. Voor zowel terminals als barge operators was dat dé standaard. De integrale planning maakt het speelveld voor iedereen anders. Integraal plannen vereist zowel in denken als doen een enorme gedragsverandering. De een pakt dit sneller op dan de ander, maar over het algemeen zie ik bij iedereen meer gewenning. Het systeem gaat mede hierdoor steeds beter functioneren. Daarnaast komen we door toegenomen transparantie en op basis van feiten gevoed door data ook tot nieuwe inzichten. Dat dient weer als input voor de toekomst.”

Wat staat er bij Nextlogic de komende tijd allemaal op de rol?

“Allereerst is er nog een lijst met wensen voor uitbreiding en verbetering. In overleg met de deelnemers pakken wij die punten een voor een op. Via de ‘release notes’ op onze website kan iedereen tegenwoordig eenvoudig zien wat wij wanneer opleveren. Daarnaast wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het aantal deelnemers. APMT Maasvlakte II is de vijfde deepsea-terminal die gaat aansluiten. Ook verwachten wij binnenkort de eerste empty depots te verwelkomen. En uiteraard blijft het streven om volgende barge operators te betrekken. Hoe meer partijen werken volgens de integrale planning, hoe groter de toegevoegde waarde.”

Is Nextlogic er klaar voor?

“Op onze nieuwe kantoorlocatie aan het Weena werken wij voortdurend aan het verder verstevigen en professionaliseren van onze organisatie. Ons ultieme doel is om samen met alle deelnemers een transparantere, efficiëntere haven te realiseren, waarvan iedereen in de keten voordeel heeft. Uiteindelijk is voor het vervoer van grote containervolumes de binnenvaart voor Rotterdam nu én in de toekomst de allerbelangrijkste modaliteit.”

Scroll naar boven