Eerste hulp voor Nextlogic-gebruikers

Blijf op de hoogte

Ons Nextlogic-team maakt zich elke dag sterk voor een optimale werking van de integrale planning. Veel dagelijkse gebruikers bij terminals en barge operators hebben hiervoor regelmatig contact met Leo Boontjes. In 5 vragen stellen wij onze logistics engineer graag nader aan u voor.

Wat houdt jouw rol binnen Nextlogic in?

“Ik monitor elke werkdag de werking van de Optimizer, die de integrale planning maakt. 95 tot 99 procent van de tijd loopt deze vanzelf door. Soms is echter nog een kleine aanpassing nodig in de invoer van de deelnemers of in de focus van het algoritme. Ik signaleer dat, probeer de oorzaak te achterhalen en zoek met de betrokken barge operator of terminal zoveel mogelijk proactief een oplossing. Idealiter nog voordat men een potentieel knelpunt zou kunnen ervaren. Maar het kan ook zijn dat een barge operator of terminal mij zelf belt met een acute vraag. Ik ben doordeweeks overdag hun aanspreekpunt. Samen kijken wij dan waar het om gaat en wat daaraan te doen valt. Niet alles kan; wij hebben tenslotte havenbrede afspraken gemaakt over parameters, punten en scores. Het is belangrijk om daarover steeds recht door zee te zijn. Anders dan de barge operator en de terminal overzie ik vanuit Nextlogic het gehele plaatje. De integrale planning van de Optimizer is altijd leidend.” 

Hoe ben je in deze specifieke rol beland?

“Voor mijn afstuderen aan de opleiding Logistics engineering van de Hogeschool in Rotterdam heb ik vanuit Havenbedrijf Rotterdam en neska Container Line een onderzoek gedaan naar de supply chain van containers. Wat gebeurt er allemaal met een container vanaf de lossing vanaf het zeeschip tot en met de aflevering bij de verlader in het achterland. Dat was voor mij zo’n interessant onderzoek dat ik na mijn studie graag in de container supply chain verder wilde. Nextlogic zit daar midden in en sprak mij daarom bijzonder aan. Het bedrijf gaat uit van ketensamenwerking en legt net als mijn opleiding de verbinding tussen IT en logistiek. Ik werk hier nu een jaar en ga elke dag met heel veel plezier naar kantoor.”

Wat is voor jou het mooie aan je huidige werk?

“Het telkens vinden van slimme oplossingen en het kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van het systeem. De eerste maanden in deze functie was ik bij een probleem met name bezig om water uit de boot te hozen. Inmiddels ben ik er veel meer op gericht om afwijkingen op een slimme manier softwarematig te fiksen. Het is bijna zoiets als je eigen functie automatiseren.”

Hoe kunnen deelnemers zelf bijdragen aan een optimale werking van de Optimizer?

“Met name door elk moment te zorgen voor een juiste invoer. Waar nodig spreken wij onze deelnemers daar ook op aan. Vanuit de terminals is het bijvoorbeeld belangrijk dat de opgegeven kraansnelheid altijd klopt. Werkt een kraan langzamer dan aan ons is gemeld, dan ervaart de Optimizer dat als vertraging. Het kan zomaar dat het volgende schip in de integrale planning hierdoor naar achteren wordt geschoven. Bij barge operators zit vaak het probleem in het vooraf niet actueel houden van de te lossen en laden containeraantallen. Zeker als bij het sluiten van een los-/laadlijst blijkt dat er meer containers zijn dan oorspronkelijk opgegeven. Kort voor de afhandeling moet dan de hele integrale planning opschuiven, terwijl dat wellicht ook al een dag eerder had gekund. Ook schippers hebben een belangrijke rol in het goed functioneren van de integrale planning. Is bijvoorbeeld de scope-in niet juist opgegeven, dan heeft dit directe gevolgen voor hun rotatie. Vaak wordt hierbij naar Nextlogic gewezen, maar wat ik zie is dat de overgrote meerderheid van de problemen in de operatie zijn te voorkomen door met een paar klikken de scope-in aan te passen. Dat kan de schipper zelf via zijn eigen beeldscherm of door de barge operator laten doen.”

Tot slot: waar kunnen deelnemers buiten kantooruren met hun acute vragen terecht?

“Via een selfservice portaal bieden wij 24/7 online support. Het portaal geeft uitleg over tal van onderwerpen en wat te doen bij problemen. Heel vaak is de oplossing ook dat barge operator en terminal onderling even bellen. Voor echte systeemverstoringen is overigens wel altijd iemand van Nextlogic 24/7 bereikbaar.”


Interview door: Rob Wilken Producties

Scroll to Top