Feedback is een cadeautje

Blijf op de hoogte

Dat het werken met de integrale planning veranderingen met zich meebrengt begrijpen we inmiddels goed. Alhoewel het vaak over de processen of techniek gaat, is juist het menselijke element een zeer belangrijke factor. Daarom heeft sinds februari 2022 een extern bureau,  gespecialiseerd in verandermanagement, de implementatie van Nextlogic gemonitord. Veel deelnemers hebben hun ervaringen op verschillende momenten in de tijd uitgebreid gedeeld.

De uitkomsten van de derde onderzoeksronde in juni 2023, laten zien dat er in algemene zin vanuit persoonlijk, organisatorisch en bedrijfsperspectief steeds meer draagvlak is voor het integrale planningssysteem. Wel wordt er op basis van voortschrijdend inzicht en toekomstperspectief meer aandacht gevraagd voor het menselijk gedrag en de invloed daarvan op het systeem. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport neemt Nextlogic mee in het verbeter- en veranderproces samen met haar deelnemers.

Scroll naar boven