‘Integrale planning steeds meer een gezamenlijk project’

Blijf op de hoogte

Bij bijna elke stap in de ontwikkeling van de integrale planning voor de containerbinnenvaart in Rotterdam was René Doornhein de afgelopen ruim tien jaar nauw betrokken. In de beginjaren vanuit barge operator Danser, sinds 2018 in dienst bij Nextlogic. Aan de vooravond van de overgang van de live pilot naar een reguliere dienstverlening kijkt hij terug en vooruit. “Wij blijven sleutelen om de integrale planning voor iedereen nog sneller, betrouwbaarder en stabieler te krijgen.”

De eerste gesprekken over Nextlogic begonnen in 2011, zo weet René nog heel goed. “In Rotterdam was sprake van grote congestie. Binnenvaartschepen lagen soms een volle week te wachten voordat men bij een terminal aan de beurt was. Vaak gebeurde het dat je als barge operator van drie verschillende terminals drie dezelfde tijden doorkreeg dat je schip welkom was. Aan de schipper de opdracht om eenmaal in de haven zijn weg te zien vinden. Een barge operator wist wanneer zijn schip in Rotterdam arriveerde, maar wanneer het weer kon vertrekken en met hoeveel containers was volledig duister.”

Eerste proof of concept

Barge operators, terminals en het  Havenbedrijf Rotterdam zijn samen om de tafel gaan zitten. “Gaandeweg is in die gesprekken het gevoel ontstaan dat een integrale planning iedereen heel erg zou kunnen helpen.” Eind 2016, begin 2017 was René onderdeel van een groep Subject Matters Experts die samen met softwareleveranciers Quintiq en Cofano een eerste proof of concept realiseerden. “Onze eindconclusie was dat er nog veel water naar de zee zou moeten stromen, maar dat de gekozen weg wel de juiste was.”

Algoritme kern van de integrale planning

Bij de overstap in 2018 van Danser naar Nextlogic was René’s eerste taak het mee ontwikkelen van de optimizer voor de integrale planning.

“Ik bracht mijn kennis over de binnenvaart en het plannen van schepen in, Quintiq hun knowhow over algoritmes. Vanuit de eerdere proof of concept en de door de markt opgestelde spelregels hebben wij het product verder doorontwikkeld.”

René Doornhein, Ketenspecialist Nextlogic

Het algoritme is de kern van de integrale planning, zo legt René uit. De wiskundige formule voor het 24/7 bepalen van een optimale planning houdt rekening met negen verschillende KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). Voor de binnenvaart is dat bijvoorbeeld een zo kort mogelijk verblijf in de haven, voor terminals een maximale benutting van hun capaciteit. Het algoritme optimaliseert de integrale planning voortdurend. “Elke drie minuten krijgen barge operators, terminals en schippers een update.”

Taal van de werkvloer

Samen met voormalig directeur Wouter Groen is René Nextlogic vervolgens gaan promoten bij terminals en barge operators. “Wouter bij de directies, ik op operationeel niveau. Ik denk dat ik de taal spreek van de werkvloer. Van huis uit ben ik redelijk direct; in Rotterdam wordt dat over het algemeen als prettig ervaren.” Regulier contact met barge operators en terminals onderhoudt René overigens nog steeds. “Twee keer per jaar ga ik bij iedereen langs en tussendoor bellen we of ontmoeten we elkaar tijdens sessies ter verbetering van het product.”

Geen twee platforms

Terugkijkend was de ontwikkeling van de integrale planning verre van één rechte weg omhoog. René: “Het goed laten werken van het algoritme heeft ons meer tijd gekost dan vooraf gedacht.” Ook werd tussentijds besloten om alle informatie-uitwisseling met Nextlogic via Portbase te laten lopen. René noemt het achteraf een goede beslissing. “Anders had de haven nu twee platforms naast elkaar gehad.”

Deelnemers houden ons scherp

In oktober 2021 is met vijftien barge operators en vier deepsea-terminals de live pilot met de integrale planning gestart. “Zo’n 55 procent van het barge volume loopt nu via Nextlogic. Negentig procent van dat volume gaat geruisloos door haven heen, met de andere tien procent moeten de deelnemers of wij soms nog wat. Onze trouwe deelnemers zijn kritisch en houden ons scherp. Wij blijven daarom sleutelen om de integrale planning voor iedereen nog sneller, betrouwbaarder en stabieler te krijgen.”

Nieuwe aansluitingen

Als vijfde deepsea-terminal bereidt ook APMT Maasvlakte II zich momenteel voor op deelname. René verwacht dat de terminal per 1 maart 2023 kan aansluiten. Ook de eerste deelnemende empty depots zijn in aantocht, met UWT als koploper. “Het is een spannende nieuwe ontwikkeling. Ik ben overtuigd dat de empty depots voordeel van de integrale planning gaan hebben.”

Gezamenlijk project

Bij Nextlogic staat alles momenteel in teken van de aanstaande overgang van de live pilot naar een reguliere dienstverlening. René denkt dat de tijd er rijp voor is. “De haven van de toekomst vraagt om innovatie. De integrale planning van de containerbinnenvaart is daar onderdeel van. Daarbij vind ik het mooi om te constateren dat onze deelnemers het steeds meer als een gezamenlijk project zijn gaan ervaren, niet iets wat is verzonnen voor en door Nextlogic. Ook op moeilijke momenten heeft men aangegeven met de integrale planning te willen doorgaan. Uiteindelijk zijn wij de uitvoerder van de wensen van de markt.”

Scroll to Top