Kennisgroep schippers van start

Blijf op de hoogte

“Gezocht: schippers met een mening” was enige tijd geleden onze oproep. Via verschillende kanalen zijn daarna schippers bij Nextlogic terecht gekomen die graag meedenken over het verbeteren van de integrale planning en het gebruiksgemak daarvan. Op donderdag 7 juli kwamen we voor het eerst bij elkaar en hebben we het gehad over waar zij tegenaan lopen, en met welke verbeteringen Nextlogic en haar partners bezig is.

De dingen waar zij als schippers tegenaan lopen hebben onder andere te maken met de dynamiek in de planning, zoals het heen en weer springen van tijden en last minute wijzigingen. Daarnaast is gesproken over zaken die spelen bij een bezoek aan (sommige) terminals, voorbeelden hiervan zijn het geen plek hebben voor schepen van 190 meter en het contact met een terminal dat er soms wel plek is terwijl een barge niet gepland kan worden. Ook kregen we feedback over kraanperformance die niet juist is en pauzes bij terminals die niet opgegeven worden waardoor schippers soms een uur moeten wachten.

Met een groot deel van de genoemde punten is Nextlogic en haar partners al bezig. Denk hierbij aan het attenderen van de deelnemers (barge operators, terminals en schippers) om zich te houden aan de spelregels. Daarnaast valt of staat een goede planning ook bij de invoer van correcte data. We nemen daarom de gebruikers bij barge operators en terminals actief mee in het opvoeren van de juiste data in het systeem. Ook is Nextlogic bezig met metingen en rapportages om op basis daarvan in samenspraak met haar partners verbeteringen door te voeren om het voor iedereen zo werkbaar mogelijk te maken.

Als laatste kwamen er wat zaken aan de orde over het gebruiksgemak, zoals het werken met Nextlogic op de mobiele telefoon. We willen de schippers effectiever bereiken bij wijzigingen in de planning en de gebruiksvriendelijkheid verhogen. De ambitie is om tijdens de volgende kennisgroep in oktober een nieuw concept van het Nextlogic scherm voor schippers te tonen. Daarnaast zijn we op dat moment uiteraard benieuwd of er meer rust ervaren wordt in de planning en of er al verbeteringen zichtbaar zijn.

Nextlogic vond het een waardevolle sessie, heeft meer inzicht gekregen in hoe het ervaren wordt als schipper en bedankt de aanwezigen hierbij nogmaals voor hun input.

Scroll naar top