Meer rust in de planning

Blijf op de hoogte

Over het onderwerp ‘rust in de planning’ ontvangt Nextlogic nagenoeg de meeste feedback. De verschuivingen in de planning, die soms erg last minute gebeuren, zijn niet altijd tegen te gaan. Denk hierbij aan een kapotte kraan bij een terminal of als een schip langer dan gepland bezig is met aan- of afmeren. Bovendien heeft de integrale planning elke keer wanneer een nieuwe deelnemer aansluit te maken met een nieuwe realiteit. Om de berekeningen nog steeds goed te laten verlopen kunnen we zaken aanpassen in de scores of parameters.

Daarom zijn wij continu bezig met een team van specialisten om de werking van het algoritme te optimaliseren. Zo wordt er bijvoorbeeld mee gekeken door een algoritme-expert hoe de Optimizer omgaat met aanpassingen die wij voorstellen, gebaseerd op bevindingen van deelnemers en onszelf. En natuurlijk geldt nog steeds: hoe meer partijen meedoen, des te beter het systeem zal werken. Als je geïnteresseerd bent in de verbeteringen die wij doorvoeren, houd dan onze release notes in de gaten.

Scroll to Top