‘Net een spannend jongensboek’

Blijf op de hoogte

Wie zijn de mensen achter de integrale planning van de containerbinnenvaart in Rotterdam? Ons Nextlogic-team dat zich elke dag sterk maakt voor een optimale werking, stellen wij graag aan u voor. In deze aflevering zijn de 5 vragen voor implementatiemanager Remco Tuinman. 

Wie is Remco Tuinman?

“Eind 2016 ben ik als implementatiemanager gestart bij Nextlogic. Daarvoor was ik vier jaar actief bij Havenbedrijf Rotterdam. Als verandermanager heb ik daar de IT-organisatie opnieuw helpen opzetten. Zowel Nextlogic als de eerdere klus bij het Havenbedrijf zijn typisch het soort projecten waarvan ik energie krijg: enige complexiteit, waarbij verandering in het spel is en ook techniek om de hoek komt kijken. Terugkijkend op de afgelopen jaren was de ontwikkeling van de integrale planning net een spannend jongensboek. Er gebeurde van alles, voortdurend was bijsturing nodig.”

Wat was jouw opdracht bij Nextlogic?

“Toen ik binnenkwam, lag bij Nextlogic een eerste ‘proof of concept’ voor een integrale planning op tafel. Aan mij de opdracht om dit daadwerkelijk te implementeren. Allereerst heb ik een regieteam samengesteld. Ook geloof ik heel sterk in het betrekken van gebruikers. Samen met barge operators en terminals zijn wij uitgebreid het proof of concept gaan testen. Let wel, het was allemaal louter theorie. Neutraal integraal plannen bestond niet.” 

“In 2018 is de bouw van de Optimizer gestart. Als metafoor voor het proces dat wij samen ingingen, heb ik in werkgroepen e.d. een Tesla benoemd. Die wagen biedt de optie voor autonoom rijden. Niemand die voor het eerst instapt, zal echter zomaar op de auto-pilot knop drukken en achterin de krant gaan lezen. Nee, je rijdt eerst zelf naar een stil landweggetje, om dan bij vijf kilometer per uur de auto-pilot te activeren. Gaat dat goed, dan durf je steeds wat meer. Op een dergelijke manier hebben wij ook de ontwikkeling van de Optimizer aangepakt.”

Remco Tuinman, Implementatiemanager bij Nextlogic

Hoe ging het vanaf dan verder?

“Het aantal uitdagingen bleef groot. De Optimizer is een Rolls Royce met alle toeters en bellen die je maar kunt bedenken. Het aantal combinaties waarmee de Optimizer elke minuut aan de slag gaat voor de integrale planning is onvoorstelbaar groot, misschien wel groter dan het aantal atomen in het heelal. De ontwikkeling had dan ook veel voeten in de aarde. Na de aanvankelijk geplande acht weken, bleken de ontwikkelaars nog 29 weken extra nodig te hebben. Zo hebben wij op veel meer momenten even een pas op de plaats moeten maken. Portbase kwam er bijvoorbeeld bij als datapartner. Dankzij hun al bestaande koppelingen konden wij vanaf dan over echte data beschikken. Het gehele traject naar daadwerkelijk live gaan heeft ook zijn uitdagingen gekend. Het is soms spannend geweest, maar sinds 1 januari 2023 is Nextlogic een reguliere dienstverlening.” 

Hoe staat Nextlogic er nu voor?

“De integrale planning werkt snel en goed. Deelnemers geven aan niet meer zonder te willen. Uiteraard met allerlei wensen voor wat nog beter kan. Wat ik zelf nu heel interessant vind, is de interactie tussen processen, systemen en mensen. De integrale planning is zo ontworpen dat elke wijziging in de haven direct tot een nieuw plan leidt. De praktijk is echter dat deelnemers hierdoor optredende last-minute wijzigingen als zeer negatief ervaren. Het kan voor de haven als geheel beter zijn, maar de schipper of barge operator die op het laatste moment wordt doorgeschoven is niet blij. Wij denken daarom na over kleine procesaanpassingen. Het maakt een plan iets minder optimaal, maar voor betrokkenen wel beter verteerbaar. Ook willen wij deelnemers meer inzicht geven in de redenen van verschuivingen. Verwachtingsmanagement is heel belangrijk.”  

En waar gaat de komende tijd jouw aandacht naar uit?

“Een van de onderwerpen is de toevoeging van empty depots aan de integrale planning. Het proces van empty depots is wezenlijk anders dan van terminals. Alleen al bijvoorbeeld omdat depots op type container werken en niet op nummer. De integrale planning passen wij daarvoor aan. Binnen nu en twee maanden zou het tot een eerste livegang moeten kunnen leiden.” 

Scroll to Top