Nextlogic maakt stap naar reguliere dienstverlening 

Integrale planning containerbinnenvaart in Rotterdam officieel live

Rotterdam, 18 januari 2023 – De integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam is officieel ingevoerd. Na een intensieve pilotfase hebben binnenvaartpartijen, terminals en Havenbedrijf Rotterdam het sein voor Nextlogic op groen gezet. Doel is dat binnenvaartschepen in de haven sneller afgehandeld worden en terminals hun kades optimaal kunnen benutten. Met nog meer deelnemers in aantocht verwacht Nextlogic dat deze voordelen voor iedereen steeds nadrukkelijker naar voren komen.

Voor de integrale planning geven barge operators vooraf voor elk binnenvaartschip aan Nextlogic de bezoek-, rotatie- en ladinginformatie door. Terminals doen datzelfde voor de beschikbare kadecapaciteit. Nextlogic vergelijkt deze informatie met elkaar en creëert voor iedere partij een zo goed mogelijk schema. De planning wordt 24/7 automatisch geoptimaliseerd. Voor alle partijen is dit een geheel nieuwe manier van werken die van iedereen gewenning vraagt.

Circa 60 procent van het totale binnenvaartvolume van de haven van Rotterdam wordt momenteel al via Nextlogic integraal gepland. Vier deepsea-terminals en vijftien barge operators doen mee. Een vijfde deepsea-terminal, de eerste empty depots en andere barge operators bereiden zich voor om eveneens aan te sluiten.

“Ik ben blij dat wij er als barge operators, terminals en Nextlogic in zijn geslaagd de integrale planning naar een reguliere dienstverlening te brengen. Het is een belangrijke mijlpaal in dit haven-brede innovatietraject. Het ultieme doel is dat wij samen met onze deelnemers een transparantere, efficiëntere haven realiseren, waarvan iedereen voordeel heeft.” 

Sijbrand Pot, interim-directeur Nextlogic

“De integrale planning van Nextlogic voor de containerbinnenvaart is een perfect voorbeeld van innovatieve digitale ketensamenwerking. Door deze samenwerking kunnen we een betere balans creëren tussen zeezijde en achterland en een evenwichtiger logistiek systeem opzetten. Het maakt de haven van Rotterdam slimmer, duurzamer en daarmee aantrekkelijker voor klanten.”

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

“Nextlogic is een belangrijk verbindend element in de haven- & containerbinnenvaart-community; gezamenlijk werken we aan verbetering van de afhandeling. Na ruim 40 jaar van bilaterale afspraken met terminals en depots is dit voor operators en schippers het begin van een geheel nieuwe manier van werken.”   

Maira van Helvoirt, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)

“Voor de VITO is de integrale planning de weg naar een optimale productiviteit voor iedereen in de Rotterdamse haven. Hoe meer partijen de komende tijd gaan aansluiten, hoe beter dat tot zijn recht kan komen.”

Thijs van den Heuvel, bestuurslid Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators

Rob Bagchus, voorzitter van de VRTO, de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators namens de deelnemende terminals: “Circa 40 procent van het achterlandvervoer van de Rotterdams containerterminals loopt via de binnenvaart. Het integraal plannen daarvan helpt zowel de binnenvaart als de terminals de beschikbare capaciteit optimaal te benutten voor een efficiënte afhandeling van die binnenvaart.”

“De introductie van Nextlogic is een spannende, nieuwe ontwikkeling voor onze leden. Momenteel maakt het eerste depot zich op om aan te sluiten. Naar wat wij horen en zien in de markt verwachten wij ook voordeel te kunnen behalen van het integraal plannen”.

Vince Tunzi, voorzitter HCRA, het overkoepelende orgaan voor depots en containerreparateurs

Voor meer informatie: Sigrid Hesselink, ss.hesselink@portofrotterdam.com, +31 6 2574 6648

Nextlogic is in 2012 begonnen als programma van en voor de containerbinnenvaart met als doel de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven te verbeteren. In 2018 werd het programma afgebouwd en is Nextlogic een BV geworden met het Havenbedrijf Rotterdam als enige aandeelhouder.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf kan en wil impact maken en richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en zij is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven. 

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven: Havenbedrijf Rotterdam: ca. 1.270 werknemers, omzet ca. € 770 miljoen. www.portofrotterdam.com Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km. Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en ca 100.000 binnenvaartschepen per jaar. Werkgelegenheid: (Rijn- en Maasmondgebied, direct en indirect) 565.000 arbeidsplaatsen in Nederland. Toegevoegde waarde: € 63 miljard, 8,2% van het BBP.

Scroll to Top