Op weg naar meer rust in de planning voor schippers

Blijf op de hoogte

We zijn ons ervan bewust dat het voor schippers nog niet altijd even soepel loopt. Om meer rust in de planning te creëren kijken we nu onder andere naar een oplossing waarbij de eerstvolgende terminal in het vaarplan niet meer wijzigt vanaf 4 uur voor de geplande aankomsttijd. De exacte tijd kan daarna nog wel iets veranderen, maar de bestemming niet meer. Ook zijn we bezig met het verbeteren en vereenvoudigen van het webscherm voor schippers. Daarnaast komen we in juni weer samen met de kennisgroep voor schippers  om feedback te ontvangen op doorgevoerde verbeteringen en input te krijgen voor verdere rust in de planning.

Wil jij ook meepraten over de integrale planning? Meld je dan aan via het contactformulier.

Scroll to Top