Release Notes Week 21

Nieuwe functionaliteiten nextlogic informatie platform

Op het platform hebben we een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd die zorgen voor een betere ervaring met het werken met de integrale planning.

In deze release:

  • Rust in de planning – efficiëntere rekencyclus om de puzzel te maken
  • Schippersscherm te zien voor barge operators
  • Pop-up operationele waarschuwingen in kadeplanning
  • Opgeloste bevindingen; o.a. verbeterde AIS-registratie bij niet deelnemende terminals en niet leegmaken van velden in kraanbeschikbaarheid
  • Extra informatie capaciteit forecast bij kadeplanning

Lees er meer over op Nextlogic Online Support.

Scroll to Top