Release Notes Week 38

 • Uitbreiding buffer mechanisme voor kadeplanning:
  Een van de meest gehoorde problemen is het last-minute verschuiven van een call. Dit heeft vele oorzaken en kan ook op vele manieren opgelost worden. In het ultieme geval is er een buffer mechanisme om het verschil tussen planning en operatie op te vangen. Momenteel staat de integrale planning een beperkte mate van overlap toe tussen calls in de laatste 8 uur voor afhandeling. Hierdoor leiden kleine verschillen tussen planning en operatie niet direct tot hinderlijke last minute verschuivingen. Alle terminals hanteren momenteel een maximale buffer voor overlap van 30 minuten over alle calls in de komende 8 uur. Deze buffer is aanpasbaar per terminal en kan dus veranderen. Dit mechanisme verhoogt merkbaar de rust in de integrale planning.

  Om nog meer rust te creëren in de laatste 8 uur, zal de buffer ook ingezet worden voor calls die (deels) buiten een beschikbaarheid schuiven/liggen. Wanneer bijvoorbeeld de laatste call in een beschikbaarheid één minuut vertraging heeft en daarmee uit de beschikbaarheid van de kade “schuift”, dan kan het al gebeuren dat de optimizer de call daarom ver naar achteren herpland. Dat vinden we onwenselijk. Dit zal straks ook opgevangen worden met dit buffer mechanisme waardoor we de last minute verschuivingen kunnen verminderen.
 • Call gestart in operatie blijft liggen:
  Het gebeurt geregeld dat een terminal de afhandeling van een barge eerder start als de barge inmiddels aanwezig is. Maar de beschikbaarheid van de terminal (binnen Nextlogic) staat pas aangemeld voor de oorspronkelijk geplande tijd. De optimizer ziet dit nu nog als een situatie waarbij een call buiten beschikbaarheid start en kan hierdoor besluiten om de call uit de kadeplanning te gooien. De terminal is deze call dan ook kwijt in hun systeem. Dit is een ongewenst effect, er is immers in werkelijkheid weldegelijk capaciteit.

  Na de wijziging in de integrale planning zal een call die eenmaal een actual timestamp heeft gekregen (ATAT of ATFM) niet meer herpland worden en dus blijven liggen.
 • Extra focus op late calls en rotaties:
  Nextlogic heeft een extra instrument gekregen om het algoritme van de optimizer te balanceren. Er is een al bestaand type iteratie die enkel calls en rotaties oppakt waarvan is bepaald dat deze te laat gepland zijn. Deze komt nu onder normale omstandigheden eens per tien iteraties voor. Met deze functionaliteit kunnen we aangeven dat dit vaker of minder vaak gedaan moet worden. Hiermee hebben we meer invloed op het algoritme en kunnen late calls en rotaties sneller verbeterd worden doordat zij extra focus krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fixed window wat niet binnen de window gepland wordt, de optimizer zal dus vaker dit soort uitdagingen in de planning proberen op te lossen.
 • De volgorde van calls herzien na aanpassingen bij niet-deelnemende terminals:
  Vanuit gebruikers is gemeld dat de volgorde van calls (met name niet-deelnemende terminals) niet altijd automatisch gepland werd zoals verwacht. In het huidige model leiden toevoegingen of aanpassingen van calls bij niet-deelnemende terminals niet altijd tot wijzigingen in de rotatie en het vaarplan. Hierdoor kan de integraal geplande volgorde soms anders zijn dan je als gebruiker verwacht. Na doorvoeren van deze release zal de integrale planning steeds opnieuw de beste volgorde bepalen na toevoeging van een nieuwe call of aanpassing in tijden van een call bij niet-deelnemende terminals. Als planner en schipper krijg je dus betere vaarplannen. Uiteraard wordt je planning ook iets dynamischer: het aanpassen/toevoegen van calls kan tot een ander vaarplan leiden. In het eerste deel van de release was dit al voor zo’n 80% van de gevallen opgelost. De resterende 20% zit in deze laatste release.
 • Overgeslagen calls worden herpland:
  Schippers volgen in de praktijk niet altijd het vaarplan. Met name bij niet-deelnemende terminals wordt nog wel eens afgeweken. In de huidige situatie worden overgeslagen calls beschouwd als afgehandeld, maar dat blijkt zelden in lijn met de werkelijkheid te zijn. De huidige manier van werken leidt tot onnodige administratieve lasten bij alle ketenpartijen en bovendien tot last minute wijzigingen in de integrale planning. Dat willen we voorkomen met deze aanpassing, die zorgt er ook voor dat overgeslagen calls niet meer “bevroren” liggen op de kadeplanning van terminals.

  In de nieuwe situatie worden overgeslagen calls opengehouden en herpland.

  Het opvolgen van het vaarplan blijft uiteraard een belangrijk uitgangspunt voor de integrale planning. Volg je het vaarplan niet op, dan zal je hier altijd nadeel van ondervinden door later de haven uit te gaan, je wijkt immers af van de optimale planning. Ook voor de terminals werkt dit nadelig omdat zij een barge verwachten en deze last-minute herpland moet worden. Uiteindelijk hebben hierdoor ook andere barge operators nadeel hiervan.

  Let op! Als calls geen ATA/ATD ontvangen betekent dit dat we die calls herplannen. Met name voor niet-deelnemende terminals is het van belang dat je het geovenster binnenvaart rond de tijd dat de call is gepland. Kom je buiten het window aan, dan zal er geen ATA/ATD door AIS geregistreerd worden. In deze gevallen kan dit altijd door de BO en schipper ingevuld worden. Doe je dit niet dan zal het systeem denken dat de call nog uitgevoerd moet worden en zal deze geherpland worden. Dit kan er dan voor zorgen dat deelnemende terminals later gepland worden.
 • Bugfix calls worden ingepland tijdens onbeschikbaarheid van de barge:
  Er was een bug waarbij het mogelijk was dat calls (’s nachts) ingepland werden terwijl de barge in de nacht niet werkt. Hierdoor lag de call tijdens de onbeschikbaarheid aan de kade van een terminal en hield hiermee de kade bezet voor andere calls. Deze bug is nu hersteld waardoor dit probleem niet meer voor zal komen.
Scroll naar top