Release Notes Week 43

 • Als de PTA of PTD binnen een lichterbezoek ontbreekt (m.a.w. het bezoek niet meer actief door de optimizer gepland wordt), wordt sinds 12 oktober een operationele waarschuwing getoond binnen het platform. Met deze release wordt deze alert ook verzonden en getoond binnen MCA.
 • We tonen de door het platform berekende ETLM in de volgende schermen:
  • Kadeplanning scherm (bij aanklikken call)
  • Call details pagina
   Aanvullend tonen we een melding wanneer het verschil tussen ETLM en PTDT groter dan 15 minuten is, waarbij we de terminal hierop attenderen dat ETEO aangepast moet worden.
 • Sinds 3 oktober 2022 is het binnen MCA Barge mogelijk om op call niveau de lengte van een lichterbezoek te veranderen. Middels deze release wordt de koppeling tussen het informatieplatform en MCA gelegd en de in MCA ingevoerde informatie getoond binnen het Nextlogic informatieplatform op de volgende locaties:
 • In kadeplanningsscherm lengte visueel tonen over de bolder range.
 • Call details in barge block de totale bezoeklengte tonen i.p.v. de afmetingen van het schip.
 • Call overzichtsscherm.
  Uiteraard worden de ingevoerde gegevens ook aangeboden aan de optimizer, zodat dit in de planning meegenomen wordt.
 • Diverse bugfixes
Scroll naar top