Release Notes Week 46

Op maandag 14 november is een nieuwe release van het Nextlogic Informatie Platform naar productie gegaan. In deze release zitten de volgende nieuwe functionaliteiten, welke de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid verder zal verbeteren: 

  • Op het platform hebben we een validatie toegevoegd op de ‘Vroegste start’ bij een terminal, zodat het veld ‘Vroegste start’ enkel gebruikt kan worden om lichters naar voren te halen bij eerdere beschikbaarheid. Dit zal meer rust geven op de integrale planning. 
  • De cargo-windows: ‘start’ en ‘eind’ worden vanaf nu altijd op containerniveau bijgewerkt als de gewenste start scope-in (DTAS) op rotatieniveau wordt aangepast. Hiermee zal de optimizer na de aanpassing ook met de juiste ‘cargo windows’ blijven werken. Voor de volledigheid wordt er met de volgende logica gewerkt: 
    • Cargo window-start is gelijk aan scope-in  
    • Cargo window-end is scope-in + 2 dagen 
  • Terminal planners krijgen een lijst te zien met welke lichters beschikbaar zijn voor hun terminal, zodat inzichtelijk wordt of het waardevol is om extra capaciteit beschikbaar te stellen. Deze lichters worden in de kadeplanning aan de linkerzijde in de vorm van een lijst getoond. Deze lijst toont alle lichters, die wel een estimated aankomsttijd bij de terminal (ETAT) hebben, maar geen eerste handeling is geregistreerd (ATFM).  
  • Voor de support/operatie van Nextlogic hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd, zodat we beter inzicht hebben op de (foutieve) berichtenstroom tussen MCA Barge en het platform, maar ook tussen het platform en de optimizer. Dit zal ons helpen bij het effectief
Scroll to Top