Release Notes Week 26

Optimizer

Wij maken onderscheid tussen twee verschillende onderdelen waarop wij verbeteringen doorvoeren:

 • Het Nextlogic Informatie Platform: de web-omgeving van de integrale planning:  http://www.nextlogic-planning.co
 • De ‘optimizer’: het algoritme dat de integrale planning berekent.

In deze release van de optimizer:

 • Is een aantal bugs opgelost:
  • Aangepaste beschikbaarheden kwamen niet altijd door.
  • Speciale onbeschikbaarheden (zoals een tijdelijke sluiting terminal bij een IT-update van de terminal) kwamen niet altijd door.
  • Het aanhouden van de juiste call volgorde bij een verandering van restricties ging niet altijd goed.
  • De optimizer gaf af en toe prioriteit aan verkeerde calls.
 • Zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:
  • De snelheid voor twinnen is veranderd.
  • Hard violations worden vanaf nu alleen bij relevante rotatie-updates geactiveerd in plaats van bij álle rotatie-updates. Dit zorgt voor meer rekencapaciteit voor andere  planproblemen.
 • Daarnaast hebben we stappen gemaakt voor het mogelijk maken van lineair opschuiven.

Lees er hier meer over.

Lees alle details op Nextlogic Online Support.

Scroll naar boven