Release Notes Week 33

Nieuwe functionaliteiten nextlogic informatie platform

Deze release notes gaan over een aantal verbeteringen aan de Optimizer. Met deze verbeteringen zorgen we voor meer rust in de planning en minder correcties vanuit Nextlogic.

Het betreft onder andere de volgende punten:

  • Aanscherping van het mechanisme dat voorkomt dat calls wegschieten en een verbetering in het terug plannen.
  • In enkele gevallen kreeg de gebruiker geen tijden terug bij het inplannen van een rotatie, dat moet nu sterk afnemen.
  • Duidelijkere operationele melding als de call/rotatie niet gepland kan worden door een TEU-probleem, in plaats van de melding “Deze rotatie kan niet worden gepland”.

Lees er meer over op Nextlogic Online Support.

Scroll to Top