Release Notes Week 43

Nieuwe functionaliteiten nextlogic informatie platform

In deze release:

  • is een  zeer gewenste optie toegevoegd voor de barge operator, namelijk om zelf een vroegste start van afhandeling op te geven. In de release notes lees je hoe je dit doet.
  • is de kadeplanning inzichtelijk  voor schippers. Dit is een pilot, waarbij we drie weken kijken hoe deze nieuwe informatie bevalt bij de schippers, terminals en barge operators. Daarnaast volgen we nauwlettend in de data of het vaarplan nog steeds wordt gevolgd. In de release notes lees je waar de kadeplanning als schipper te vinden is.
  • is er een bug opgelost die veroorzaakte dat de planning in Nextlogic en MCA barge incidenteel niet synchroon liep.

Lees alle details op Nextlogic Online Support.

Scroll to Top