Release Notes Week 6

In deze release zitten de volgende nieuwe functionaliteiten, welke de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid verbetert:

Nieuwe functionaliteiten 

  • We hebben een verbetering doorgevoerd in de bepaling van de Estimated Time Last Move (ETLM). Deze berekening werd in het verleden enkel bepaald na een handeling op een lichterbezoek, maar wordt nu ook periodiek berekend op het moment dat er geen handelingen op een lichterbezoek plaatsvinden. Op deze manier kunnen we beter inschatten wanneer de eindtijd van de call is.  
  • Bij het bepalen van de aankomst en vertrek bij een terminal (ATDT & ATAT) moet de lichter een minimale snelheid van 3 km p/u hebben. In een aantal gevallen blijken lichters met lagere snelheid bij een terminal te arriveren/vertrekken en daarmee wordt helaas het moment niet geregistreerd. Om de juiste minimale snelheid te kunnen bepalen hebben we voor de Nextlogic Administrator de mogelijkheid toegevoegd om de minimale snelheid in kleine stappen te kunnen verlagen en het aantal juist geregistreerde ATDT/ATAT te kunnen verhogen. 

bugfixes: 

  • Vanuit het barge operator scherm in de kadeplanning waren incidenteel grote paarse blokken te zien, dit is opgelost en zou niet meer moeten voorkomen.
  • Terminal operators kunnen de earliest start operation weer updaten in de kadeplanning.
  • Terminal operators kunnen in de kadeplanning de zoekfilter gebruiken.
Scroll naar boven