Release Notes Week 9

Nieuwe functionaliteiten 

“Als terminal operator wil ik er zeker van zijn dat aansluitende capaciteit herkend wordt als zodanig. Daarnaast wil ik dat deze aansluitende capaciteit wordt aangeboden aan de optimizer, zodat er minder vaak onbedoeld gescheiden capaciteit aangeboden wordt en barges niet door gepland worden over de verschillende blokken.

Voorheen kon je kadecapaciteit aanmaken met tijdsinvoer per minuten en secondes. Hierdoor konden er onbewust gaten ontstaan tussen de beschikbaarheidsblokken. Met deze wijziging is de capaciteitsinvoer alleen nog mogelijk over periodes van 5 minuten. Hierdoor is het duidelijker voor jou als gebruiker of capaciteit aansluitend is of dat er mogelijk een gat tussen 2 capaciteitsblokken zijn.  

Dit is stap 1 één om de capaciteitsinvoer te verbeteren. In de volgende release geven we ook visueel aan waar overlap zit of niet aansluitende capaciteit is ingevoerd

De sluiting van de los-/laadlijst wordt vanaf nu gesynchroniseerd vanuit MCA Barge naar Nextlogic, zodat de systemen gelijk blijven.

In sommige gevallen werd na de sluiting van de los-/laadlijst de lading niet meer in Nextlogic verwerkt. Vanaf nu zal onafhankelijk van de sluiting, elke wijziging die wordt aangeboden door MCA verwerkt worden. Op deze manier kunnen op deze lijst geen verschillen ontstaan tussen Nextlogic en MCA. 

“Als terminal operator wil ik dat de invoer van de ETEO realistisch is (ETEO= Estimated Time End Operation > geschatte eindtijd van een call bij een terminal). Daarnaast dat eventuele onlogische invoer van data te ver in de toekomst afgevangen wordt, zodat dit geen negatieve impact heeft op de planning.”

We zagen dat er per ongeluk hele lange calls werden aangemaakt doordat de ETEO met een te grote tijdsspanne werd ingevoerd. Een klein invoer foutje heeft grote impact op de planning. De invoer van de ETEO heeft een extra validatie gekregen, waardoor deze altijd in een tijdsspanne van 24 uur ingevoerd moet worden. Dit om fouten met de invoer te voorkomen, die onrust op de planning kunnen veroorzaken. 

 

“Als terminal operator wil ik zien welke capaciteit hoort bij een specifiek fixed window, zodat ik beter kan herkennen of de juiste barge op de juiste fixed window is gepland en ik geen barge mis.

Voor de terminals is het bij de invoer van een capaciteit nu mogelijk om aan te vinken dat het om een fixed window beschikbaarheid gaat. Hieraan kan een barge operator gekoppeld worden en de fixed window code.

Overige verbeteringen 

Afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan een nieuwe self service portal: Nextlogic Online Support. Hier vind je gemakkelijk de meest voorkomende oplossingen op jouw planningsvragen en veel andere informatie over Nextlogic die je verder kunnen helpen. Nextlogic Online Support is met deze release ook bereikbaar vanuit Nextlogic.

Scroll naar boven