Vletwerk inpassen in de integrale planning

Blijf op de hoogte

samen de juiste afspraken maken

Ook het vletwerk willen wij graag in de integrale planning betrekken. Onlangs zijn wij hiervoor vanuit Nextlogic de dialoog gestart met de barge operators in dit specifieke werk over korte afstanden en de terminals. Door samen de juiste afspraken te maken, is ook het vletwerk in te passen in de integrale planning. Voor iedereen is dat goed. Hoe meer partijen aansluiten, hoe beter de werking.

Scroll naar top