‘Als een schip alleen Nextlogic-terminals aanloopt, vaart het zo door de haven’

Ook meedoen?

Vanuit het stroomgebied van de Rijn lopen elke week zestien binnenvaartschepen van barge operator Contargo Waterway Logistics de Rotterdamse haven aan. Vletwerk komt daar nog bovenop. Managing Director Cok Vinke is blij met de integrale planning. “Onze havenbezoeken verlopen aanzienlijk betrouwbaarder. Dat was ook het belangrijkste waar wij twaalf jaar terug bij de start van Nextlogic naar op zoek waren.”

Naast de grotere betrouwbaarheid zijn de schepen van Contargo tegenwoordig in de haven steeds vaker sneller klaar. “Als een schip alleen Nextlogic-terminals aanloopt, vaart het zo door de haven,” zo hoort Vinke terug van zijn planners. Het benadrukt nog eens het belang dat snel meer partijen aansluiten. “Ik heb begrepen dat APMT MV II gaat meedoen en dat hetzelfde geldt voor de empty depots van UWT en daarna Kramer. Als dat is gerealiseerd, is ons Rijnverkeer zo goed als afgedekt. Wel moet nog een aantal collega barge operators toetreden. En het is belangrijk dat ook het vletwerk goed kan aansluiten. Door verschillende deelnemers is daarvoor al veel gedaan. Hoe meer partijen meedoen, hoe betrouwbaarder en sneller een havenaanloop wordt.”

Fixed windows afschaffen

Vinke is voorstander om deelname aan Nextlogic te verplichten. Net zoals van hem afscheid mag worden genomen van fixed windows.

“Die fixed windows zijn ontstaan doordat de ontwikkeling van Nextlogic langer duurde dan voorzien. Inmiddels is dat anders. Wat mij betreft kunnen wij bij 90% deelname aan Nextlogic stoppen met de fixed windows. Het vormt dan alleen maar een belemmering voor de werking van het systeem.” De Managing Director realiseert zich dat sommige partijen een andere mening zullen hebben. “Voor de terminals bijvoorbeeld zijn fixed windows een commercieel product geworden. Of die nog terug willen?”

Cok Vinke, Managing Director Contargo Waterway Logistics B.V.

Verenigen van belangen

“Wij zijn positief over Nextlogic,” aldus Vinke die blij is dat twaalf jaar volhouden zich nu begint uit te betalen. “De ontwikkeling is best een lastig traject geweest. Het onder één noemer brengen van de belangen van terminals en barge operators gaat niet vanzelf. Samen moet je leren inzien dat in het algemeen belang, je als individueel bedrijf soms bereid moet zijn een stapje terug te doen. Sommigen vinden dat moeilijk. Op termijn wordt iedereen echter wijzer van de integrale planning. Hoe het plannen in het verleden ging, was verre van een ideaal model.”

Wennen voor planners

Het neemt niet weg dat de nieuwe manier van werken grote gewenning heeft gevraagd. “Ik heb verschillende mensen moeten weerhouden om uit het raam te springen,” zo zegt Vinke gekscherend. “Planners waren gewend om de data voor een scheepsbezoek naar een terminal te sturen. Vervolgens was het wachten op een terugmelding wanneer je welkom was. Bij Nextlogic daarentegen is het gehele proces op de voet te volgen. Zeker omdat het systeem nieuw was, deden planners dat ook. Dan zag men een schip vier dagen naar achteren gaan, dan weer twee dagen naar voren, enzovoorts. Voor hun gemoedsrust was dat niet bepaald goed. Het was echt wennen hoe daarmee om te gaan.”

Vinke ervaart dat de meeste planners intussen positief zijn. “Men ziet inmiddels dat integraal plannen beter werkt dan de oude manier. Nextlogic neemt een stukje stress weg. Uiteraard zijn er nog dingen te verbeteren. Doordat hierover doorlopend contact is met Nextlogic, worden die onvolkomenheden niet meer als een obstakel ervaren.”

Schippers beter betrekken

Ook schippers hadden gewenningsproblemen. Vinke: “Inmiddels is het stof enigszins neergedaald, maar wij hadden de schippers wellicht nog beter in het proces kunnen betrekken. Belangrijk is dat Nextlogic er momenteel werk van maakt om richting los-/laadmoment meer rust in de planning te creëren.”

“Wij zijn altijd in Nextlogic blijven geloven,” zo sluit Vinke af. “Het gaat erom dat je een visie hebt dat het anders moet. Nog belangrijker dan de Optimizer vind ik dat wij als binnenvaartketen nu een gezamenlijk dataplatform hebben. Het is de basis om met elkaar analyses te kunnen maken, bottlenecks te signaleren en daar gezamenlijk actie op te ondernemen. Zo komen wij als sector daadwerkelijk vooruit. Met Nextlogic zijn wij gewapend voor de toekomst!”

Scroll to Top