neska Container Line gelooft in integrale planning

Ook meedoen?

“Ontwikkelingen als Nextlogic zijn anno 2022 hoog nodig,” aldus Michael Kik van neska Container Line. “Plannen met behulp van een neutrale computer is per definitie betrouwbaarder dan door tussenkomst van de mens.” Terwijl er in de huidige pilot nog voortdurend verbeteringen plaatsvinden, werkt de integrale planning voor neska nu al naar behoren. “Hoe meer partijen aansluiten, hoe beter Nextlogic zijn werk kan gaan doen.”

“Nextlogic heeft ons zo’n drie – vier jaar geleden benaderd voor deelname. Ik zeg eerlijk dat ik niet meteen enthousiast was,” zo bekent Kik. “neska Container Line heeft in de haven een goede naam. Die wilden wij niet op het spel zetten door onze planning ‘zomaar’ in handen te geven van een computer.” Realistisch nadenken deed neska Container Line besluiten om toch mee te doen. De barge operator voorzag dat een autonoom werkend planningssysteem, mits goed gevoed, naar de toekomst toe voor planners een belangrijk hulpmiddel kan zijn.

Informatie-uitwisseling via één druk op de knop

Deelname aan de integrale planning van Nextlogic past voor neska Container Line naadloos in het bredere plaatje van continue verbetering van zijn customer service- en planningssystemen. De barge operator is daarin al heel ver. Planners hebben voortdurend het overzicht. Het versturen van alle informatie over rotatie, terminalbezoeken en navraag van containerstatussen is één druk op de knop. Via een API-verbinding met Portbase gaan data direct naar de juiste systemen. Vandaaruit komt via Portbase ook meteen alle relevante informatie terug het eigen customer service- en planningssysteem in. Medewerkers zijn verlost van allerlei handmatige handelingen, zoals het voortdurend overtypen van gegevens.

Positief over verloop pilot

Ook de integrale planning loopt op die manier. De planners van neska Container Line hebben daar geen omkijken naar. Na het vanuit het eigen systeem bij Portbase inschieten van de vereiste informatie, krijgen zij automatisch het vaarplan met alle door Nextlogic ingeplande bezoeken gepresenteerd. Vanaf dag 1 van de pilot is dat goed verlopen. Kik is positief: “Er heeft zich feitelijk niets negatiefs voorgedaan. De planning is qua structuur redelijk gelijk aan toen wij het nog handmatig deden. Onze havenverblijfstijd is hetzelfde als voorheen.” Daarbij is wel aangetekend dat de containerbinnenvaart door laagwater, krappere cargo opening-tijden bij de deepsea-terminals, personeelstekorten en meer, momenteel voor ongekende uitdagingen staat bij het op peil houden van de dienstverlening.

Integrale planning goed laten functioneren

neska Container Line beseft dat het voor een optimale integrale planning essentieel is dat het systeem zo min mogelijk restricties meekrijgt, bijvoorbeeld qua volgorde van de te bezoeken terminals. “Wij streven ernaar onze schepen altijd ‘vrij te stuwen’. Bij elke terminal kunnen wij lossen en laden, zonder dat voor een andere locatie bestemde containers in de weg staan. Doordat de volgorde in bezoeken voor ons geen verschil maakt, dragen wij eraan bij dat optimaal integraal is te plannen.” Kik zou collega barge operators willen vragen om ook op die manier te werken en sowieso niet voor eigen voordeel Nextlogic allerlei beperkingen in het vaarplan mee te geven. Alleen dan kan de integrale planning echt goed functioneren.    

“Wanneer iedereen meedoet, is dat voor ons allemaal goed. De havenverblijfstijd gaat verder omlaag.”

Michael Kik, neska Container Line

Meer rust in de planning brengen

Belangrijke verbeterpunten ziet Kik vooral in het vergroten van de stabiliteit van de afgegeven vaarplannen. Nextlogic herplant elke vijf minuten. “Onze planners moeten een schip in de haven nu nog constant in de gaten houden. Tot het laatste moment voor een terminalbezoek blijft de planning heen en weer schuiven.” Kik weet dat Nextlogic momenteel een aantal software-aanpassingen test die voor meer rust in de planning zorgen. Met name moet dit voorkomen dat een schip vlak voor een ingepland bezoek alsnog naar achteren wordt geschoven.

Feedback van schippers

De voor neska Container Line varende schippers passen zich goed aan bij de integrale planning, aldus Kik. “Wij communiceren veel met onze schippers. Samen vormen wij één team. De schippers zijn onze oren en ogen op de terminals. Hun feedback over het werken met de integrale planning is voor ons heel belangrijk en nemen wij steeds mee in onze overleggen met Nextlogic.”

Hoe meer, hoe beter

Kik roept nu nog niet deelnemende terminals, depots en barge operators op om snel aan te sluiten. “Wanneer iedereen meedoet, is dat voor ons allemaal goed. Nextlogic kan dan nog beter zijn werk doen. De havenverblijfstijd gaat verder omlaag. Als het aan mij ligt, stellen Havenbedrijf Rotterdam dan wel de terminals deelname aan Nextlogic gewoon verplicht.”

Scroll to Top