‘betrouwbaarheid belangrijker nog dan snelheid’

Ook meedoen?

Vanuit de stellige overtuiging dat het intermodale product beter kan én moet, is Van Berkel Logistics een gemotiveerd deelnemer aan Nextlogic. “Voor de terminals in de Rotterdamse haven waar dat kan, werken wij voor 100% met de integrale planning.” Bargeplanner Wesley van Dorland ziet de voordelen stap voor stap toenemen. “Ik weet continu wat er met onze schepen gebeurt.” En zo vult directeur Michel van Dijk aan: “Uiteindelijk doel is dat alle partijen een maximale productiviteit kunnen realiseren.”

Wekelijks pendelen voor Van Berkel Logistics acht binnenvaartschepen heen en weer tussen de inlandterminals van het bedrijf in Veghel, Cuijk en Oss en de Rotterdamse haven. “Op mijn beeldscherm zie ik elk moment de precieze locatie van onze schepen in de haven, welke terminals al zijn bezocht, wat de volgende aanlopen zijn en hoe laat men daar wordt verwacht,” aldus Van Dorland.

optimale transparantie

Die zichtbaarheid van de eigen schepen is onderdeel van de optimale transparantie die Nextlogic in de binnenvaartketen nastreeft. De planners bij Van Berkel Logistics hebben bijvoorbeeld ook zicht op de vrije kadecapaciteit bij de deelnemende terminals. Inzicht waarmee zij hun voordeel doen bij het samenstellen van de havenbezoeken. Van Dijk: “Uiteindelijk streven wij ernaar dat onze schepen in de haven niet of in ieder geval zo min mogelijk hoeven wachten.” De transparantie van de integrale planning helpt Van Berkel Logistics bovendien bij het informeren van klanten.

“Onze klanten willen weten wanneer zij hun containers kunnen verwachten. Betrouwbaarheid is belangrijker nog dan snelheid. Door de integrale planning hebben wij goed inzicht in wanneer ons binnenvaartschip weer uit Rotterdam vertrekt. Veranderingen zijn direct zichtbaar.”

Wesley van Dorland, bargeplanner Van Berkel Logistics B.V.

api-koppeling werkt perfect

Voor de bezoeken aan de in Nextlogic deelnemende deepsea-terminals hoeven Van Dorland en zijn collega-planners bij Van Berkel Logistics niet meer zelf de planning te maken. Het insturen van alle rotatie-, bezoek- en ladinginformatie volstaat. Van Berkel Logistics gebruikt voor die informatie-uitwisseling met Nextlogic een API-koppeling met Portbase. “Dat werkt prima. Een van de grote voordelen is dat wij onze containerdata eerder kunnen inschieten en vrijwel per omgaande respons krijgen. Het is direct duidelijk wat er nog moet gebeuren om de beoogde containers te kunnen brengen of halen. Dat haalt zeker op de vrijdag, richting het weekend veel druk weg.” Van Dorland hoopt samen met Van Dijk dat snel meer terminals en depots op Nextlogic aansluiten. “Het in één reis combineren van bezoeken aan wel- en niet-deelnemende terminals en depots is nu best nog lastig.”

leerproces

Het werken met de integrale planning is voor iedereen een leerproces, zo constateert Van Dorland. “Als planners hebben wij afscheid moeten nemen van bepaalde in de praktijk gegroeide gewoonten. Wilden wij in het verleden een schip bijvoorbeeld op dinsdag laten afhandelen bij een terminal, dan gaven wij maandag op. Uit ervaring wist je dat het toch dinsdag zou zijn voordat de terminal tijd had. Gaf je echter dinsdag op, dan gebeurde de afhandeling pas woensdag. En dat wilde je niet.” Door de transparantie van de integrale planning werkt dit niet meer. Het effect is zelfs averechts. “Juiste informatieverstrekking aan Nextlogic is voor de integrale planning essentieel.” Vanuit de werkgroep waarin Van Dorland binnen Nextlogic meedoet, weet hij dat – zeker in de beginperiode – Nextlogic veel moest bijsturen. “Shit in vanuit een barge operator betekent ook shit out en dus geen optimale planning. Niet voor de bewuste indiener, maar ook niet voor de andere partijen. Als ik de veroorzaker zou zijn, zou ik mij daarbij niet prettig voelen.”Van Dijk knikt instemmend: “Het gebruik van de integrale planning is niet vrijblijvend. Spelregels zijn spelregels. Elke deelnemer moet op tijd de juiste informatie aanleveren.”

voortdurend verder finetunen

Aan de hand van de praktijkervaringen in de huidige live pilot wordt de werking van Nextlogic steeds verder gefinetuned, zo ervaren Van Dijk en Van Dorland. Verbeterpunten voor hen zijn onder meer het tot op het laatste moment nog verschuiven van geplande terminalbezoeken. Ook de integratie van de bezoeken van de verschillende barge operators aan het Barge Transferium Maasvlakte in de integrale planning zou makkelijker moeten. “Dat is nu nog te foutgevoelig.”

meer samenwerking

Een positief neveneffect van de deelname aan Nextlogic noemt Van Dorland de verbeterde samenwerking met collega barge operators. Onvoorzien, maar wel handig. “Tijdens vergaderingen leer je elkaar beter kennen. Dat maakt in voorkomende situaties samenwerken makkelijker. Recent bijvoorbeeld heeft een collega operator op zijn route heel praktisch bij een van onze terminals lege containers afgeleverd, die wij anders zelf hadden moet ophalen.”

Scroll naar boven