‘De integrale planning van de container-binnenvaart is uniek in de wereld’

Ook meedoen?

Na bijna 1,5 jaar heeft Nextlogic de pilotfase vaarwel gezegd. De integrale planning van de containerbinnenvaart is voortaan een regulier onderdeel van de dienstverlening van de Rotterdamse haven. Directeur Commercie van Havenbedrijf Rotterdam, Matthijs van Doorn is blij dat het na een lange aanloop nu zover is. “Ik geloof in de toegevoegde waarde van Nextlogic voor Rotterdam.”

Havenbedrijf Rotterdam is voor 100% aandeelhouder in Nextlogic. Als huidig directeur Commercie en eerder manager Logistiek was Matthijs van Doorn de afgelopen jaren nauw betrokken bij de realisatie. Het ja-woord van de pilotdeelnemers om van de integrale planning per 1 januari 2023 een reguliere dienstverlening te maken, beschouwt hij als grote mijlpaal. “De bereidheid van bedrijven om vanaf nu voor het gebruik van Nextlogic te betalen, is voor mij een belangrijk bewijs van de waarde. Wij blijven investeren, maar om als Havenbedrijf tot in het oneindige alle kosten voor onze rekening te nemen is geen duurzaam model.” Van Doorn benadrukt dat Nextlogic geen winstoogmerk heeft. “Het gaat erom dat de haven en de sector er beter van worden. Ik geloof in de toegevoegde waarde van Nextlogic voor Rotterdam.”

gigantische systeemverandering

“Alle lof voor de barge operators en terminals die de achterliggende jaren hun nek hebben uitgestoken om Nextlogic een succes te maken,” zo vervolgt Van Doorn. “Om als bedrijf je autonomie over te geven aan een computer is een grote stap. Dat vraagt echt lef. Medewerkers die soms al tientallen jaren hun werk goed deden, moesten zich opeens conformeren aan een planning door de computer. Integraal plannen betekende voor iedereen een gigantische systeemverandering.”

net een rollercoaster

Terugblikkend op de pilot constateert Van Doorn dat zeker in het begin de integrale planning lang nog niet werkte zoals gehoopt. Op de momenten dat er iets misging, betekende dat voor bedrijven direct meerkosten, productie-uitval, etc.

“De pilot voelde soms net een rollercoaster. Een paar keer is het heel spannend geweest. Uiteindelijk is Nextlogic er samen met alle marktpartijen, Portbase en ons in geslaagd het systeem stabiel te krijgen. Ik vind het echt prijzenswaardig dat alle pilotdeelnemers het uithoudingsvermogen hebben getoond om met elkaar door te gaan. Elke partij mag daar trots op zijn. Na het bitter moet nu voor hen het zoet komen. Tegelijkertijd is duidelijk dat wij er met elkaar nog niet zijn.”

Matthijs van Doorn, Directeur Commercie Havenbedrijf Rotterdam N.V.

verdere opschaling in 2023

Cruciaal voor de doorontwikkeling van Nextlogic in 2023 is snelle uitbreiding van het geplande binnenvaartvolume. Momenteel werkt de integrale planning voor ongeveer 60 procent van de markt. Het komend jaar moet dat voor Van Doorn stijgen naar 80 – 85 procent. “Met verschillende nieuwe partijen zijn afspraken gemaakt voor deelname. APMT Maasvlakte II staat op de rol voor aansluiting als volgende deepsea-terminal en UWT als eerste depot. De andere depots volgen daarna. Ook breakbulk- en shortsea-terminals staan op de lijst om mee in gesprek te gaan.” Van Doorn noemt het hele belangrijke toevoegingen. “Voor bedrijven is het onwenselijk om twee planprocessen naast elkaar in stand te houden. Zowel vanuit de barge operators als de terminals verwacht ik een push om volgende partijen aan te zetten tot deelname.”

USP voor rotterdam

“De grote meerwaarde van de integrale planning voor de haven van Rotterdam is voor mij de productiviteitsverbetering die het mogelijk maakt,” zo vervolgt Van Doorn. Leegloop op de terminals wordt voorkomen en binnenvaartschepen gaan met zo min mogelijk verstoringen – lees wachttijden – door de haven. “Daarboven nog staat voor mij betrouwbaarheid. Nextlogic zorgt voor een zo betrouwbaar mogelijke planning. In het operationele proces gebeurt altijd wel iets. Nextlogic speelt daar op in en kijkt over het hele systeem heen naar de beste oplossing. Uiteindelijk zijn assets als kademuren en binnenvaartschepen hierdoor beter te benutten.” Cruciaal, aldus de directeur Commercie. “De binnenvaart is echt een USP voor Rotterdam.”

oproep tot aansluiten

Van Doorn roept partijen die nog niet meedoen aan Nextlogic op om zo snel mogelijk aan te sluiten. “Zowel in hun eigen belang als dat van de haven en de containerbinnenvaart in het algemeen. Ik ben overtuigd dat als het geheel beter draait, ook de individuele prestaties verbeteren. Een voorspelbare haven die rust uitstraalt, is voor alle partijen interessant. Daar zit ook een imago-element in. De integrale planning is iets unieks. Wat nu gebeurt in Rotterdam bestaat nergens ter wereld. Het is echt een systeemsprong en een absolute showcase. Alle deelnemende partijen zijn daar onderdeel van. Degenen die dat mede mogelijk hebben gemaakt, krijgen daar een hele dik pluim voor, degenen die nog niet meedoen zou ik willen aansporen om nu in te stappen. Ga met Nextlogic in gesprek hoe de integrale planning ook voor jou meerwaarde kan gaan bieden.”

Scroll to Top