‘Handmatig plannen is feitelijk niet meer te doen’

Ook meedoen?

“Een binnenvaartschip doet in de Rotterdamse haven gemiddeld vijf á zes terminals en depots aan. Handmatig is dat feitelijk niet meer te plannen.” Voor Johan Hoekwater, Manager Logistic Development bij Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) is het bestaansrecht van Nextlogic klip en klaar. “Als elke terminal enkel voor zichzelf de planning was blijven optimaliseren, zou het voor de barge operator ondoenlijk worden.”

Hoekwater is al sinds jaar en dag namens ECT betrokken bij Nextlogic. Vele ideeën voor het verbeteren van de binnenvaartafhandeling in de Rotterdamse haven hebben in de begintijd de revue gepasseerd. “Uiteindelijk hebben wij als terminals en binnenvaartsector besloten om een neutraal algoritme te ontwikkelen voor een integrale planning. Met een aantal partijen zijn wij daaropvolgend gaan nadenken over de parameters op basis waarin een dergelijk planningssysteem zou moeten functioneren. Voor ons als terminal waren dat bijvoorbeeld het efficiënt kunnen inzetten van resources, flexibiliteit in combinatie met stabiliteit, enzovoorts.”

Goed plannen voorkomt onnodige kosten

Over het belang van een integrale planning kan volgens Hoekwater geen misverstand bestaan. “Circa 40 procent van de landzijdige afvoer bij ECT gebeurt via de binnenvaart. Als die continue stroom niet goed wordt gepland, kost dat simpelweg geld.” Terminals en binnenvaart stonden in het verleden regelmatig tegenover elkaar, zo memoreert hij. “De binnenvaart verweet ons onvoldoende capaciteit, wij van onze kant zagen schepen niet verschijnen op het moment dat men aan de beurt was. Frappant in die tijd was dat hoe drukker het werd in de haven, hoe groter de leegloop. Iedereen was continu bezig zijn eigen planning te optimaliseren. Ook spookmeldingen waren berucht.”

Verbeterde informatie-uitwisseling

Na tal van kleine stapjes, veel overleg en gesprekken over de integrale planning, is de in oktober 2021 gestarte live pilot in de ogen van Hoekwater een cruciale stap voorwaarts geweest. “Voorafgaand daaraan is het berichtenverkeer gemoderniseerd. Via een API-koppeling stellen wij vanuit ECT de barge operator in staat om op basis van actuele, juiste informatie een optimale los-/laadlijst in te dienen. Feitelijk is dat ook onderdeel van Nextlogic. Naar mijn idee is iedereen hier blij mee. Ook wij bij ECT. Los- en laadlijsten vragen veel minder aandacht. Wanneer een document niet klopt of de vrijstelling ontbreekt, komen containers niet op de los-/laadlijst.”

Stap voor stap beter

Met die verbeterde informatie-uitwisseling als basis is de pilot gestart. Het op de tekentafel bedachte algoritme voor een neutrale integrale planning bewijst daarbij in de basis goed te werken. “Een belangrijk aspect is hoe je alle parameters onderling laat wegen. Zet je een kadekraan langer in of accepteer je dat een schip wat later de haven uitgaat. Het zijn allemaal afwegingen die onderling in balans moesten komen.” Het integraal plannen gaat steeds beter, zo concludeert Hoekwater.

“De afspraken van ECT met de binnenvaart over fixed windows en het Barge Transferium Maasvlakte plant Nextlogic gewoon mee. Ook andere terminals hebben inmiddels dergelijke concepten. Zonder Nextlogic zou dit niet meer te plannen zijn.”

Johan Hoekwater, Manager Logistics Development, ECT

Organisatie meenemen

Een extra uitdaging voor ECT is het meenemen van de eigen operationele medewerkers in het gebruik van Nextlogic. “Elke verandering is lastig. Wij zijn een volcontinu-bedrijf met een vijf ploegendienst. Al die medewerkers moeten de nieuwe manier van werken adopteren. Via trainingen en nieuwsbrieven hebben wij hen daarin op weg geholpen. Voorheen had een planner contact met de schipper en probeerde hij bij een probleem een oplossing te zoeken. Nu kan hij wel met een schipper bellen, maar Nextlogic gaat over de planning. De Nextlogic-oplossing voelt dan wellicht niet altijd logisch. Dat komt doordat onze planner alleen de ECT-terminals overziet en Nextlogic havenbreed kijkt. Het zou mooi zijn als onze medewerkers dan een blik konden werpen in het systeem. Op die manier ontstaat beter begrip.” Hoekwater ziet de acceptatie binnen ECT gestaag groeien. “Steeds vaker krijg ik op de afdeling de reactie dat Nextlogic zo gek nog niet is.”

Voordeel voor ECT en voor de binnenvaart

“Richting reguliere dienstverlening is nog een aantal zaken te bespreken en te verbeteren, maar als ECT gaan wij verder met Nextlogic,” zo besluit Hoekwater. “Het is een project van de lange adem. Bij ECT hebben wij er veel tijd en energie in gestoken. Met nog meer partijen die gaan meedoen, moet dat op termijn veel voordelen opleveren. Zowel voor onszelf als voor de binnenvaart.”

Scroll to Top