Nieuws update

Ontwikkeling van het Nextlogic platform kost meer tijd

De belangrijkste doelstelling van Nextlogic is om vraag en aanbod van afhandelcapaciteit van de containerbinnenvaart beter op elkaar af te stemmen. Om dit te kunnen doen zal een planningstool worden ontwikkeld.
Helaas zijn we op dit moment nog niet zo ver en compleet als gepland.
 

Lees meer

Status ontwikkeling clusters voor informatie-uitwisseling

>>

Drie pijlers van Nextlogic

Informatie-uitwisseling

1

Neutrale integrale planning

Door terminal en depot slots neutraal en integraal te plannen, verbetert de betrouwbaarheid. En worden kades, kranen en binnenvaartschepen beter benut.

Lees meer
2

Call optimalisatie

Als containers gebundeld worden per terminal, bestem­ming of binnenvaartschip, nemen de calls in omvang toe en in aantal af. Dit draagt bij aan de ketenefficiency.

Lees meer
3

Performance meting

Met de performance meting wordt de performance van de keten- (partijen), kwaliteit van informatie en kwaliteit van systemen/BREIN inzichtelijk gemaakt.

Lees meer

Informatie-uitwisseling

Informatie-uitwisseling is de fundering van de Nextlogic pijlers en een betrouwbaar en concurrerend binnenvaartproduct. Het is de noodzakelijke input voor de planningstool BREIN.
Lees meer
 • Kwartaal 1&2 2017 Eigen entiteit

  Wanneer de grootschalige praktijkproef succesvol verloopt, gaat Nextlogic over van een project naar een eigen entiteit.

  +
 • Kwartaal 3&4 2016 Grootschalige praktijkproef

  Na succesvolle afronding van het schaduwdraaien van BREIN en het informatieplatform wordt er in Q3&4 2016 gestart met de grootschalige praktijkproef.

  + Lees meer
 • Kwartaal 1&2 2016 Schaduwdraaien informatieplatform & BREIN

  Na ontwikkeling van BREIN en afronding van het platform zullen beide systemen een ultieme test ondergaan in een periode van schaduwdraaien.

  + Lees meer
 • 2015 Ontwikkeling BREIN

  In Q1 2015 wordt de opdracht gegeven tot de bouw van BREIN.  Gedurende 2015 zal de geautomatiseerde planningstool BREIN worden ontwikkeld.

  + Lees meer
 • 2015 Bijeenkomsten voor marktpartijen

  Bijeenkomsten voor marktpartijen op 25 maart, 31 maart en 2 april bij het Havenbedrijf Rotterdam 

   

  +
 • 2015 Nieuwe functionaliteiten

  In 2015 zijn de nieuwe functionaliteiten voor informatie-uitwisseling via het Port Community Systeem van Portbase beschikbaar.

  + Lees meer
 • April 2014 Sessies stakeholders

  In april organiseert Nextlogic diverse informatiesessies voor stakeholders in Rotterdam en het achterland. Meld u aan!

  + Lees meer
 • April 2014 Nextlogic in de pers

  Bekijk hier de publicatie van NT en TotaalTrans over de uitgewerkte gefaseerde aanpak van Nextlogic en de 8 vernieuwde/ verbeterde clusters van informatie.

  + Lees meer
 • Kwartaal 1 2014 Informatie-uitwisseling

  Het verbeteren en uitbreiden van informatie-uitwisseling is noodzakelijk voor input Brein en draagt direct bij aan verbetering van operationele processen.

  +
 • November 2013 Functional Requirement document

  Samenvatting van Nextlogic Functional Requirements document voor ontwikkeling van informatieplatform en Brein beschikbaar als download.

  + Lees meer
 • September 2013 Haalbaarheid pull pilot

  In september bestaat uitsluitsel over haalbaar- heid pull concept waarna pilot kan worden gestart. De pull pilot maakt onderdeel uit van de pijler call optimalisatie.

  + Lees meer
 • Juli 2013 Performance meting

  Vanaf juli vindt maan- delijks de performance meting van de afhan- deling van de container- binnenvaart plaats. Analyse is beschikbaar voor deelnemers.

  + Lees meer
 • April 2013 Keuze Breinleverancier

  In april is een voorgenomen besluit genomen voor keuze van de Breinleverancier. Brein matcht de benodigde en beschikbare afhandelcapaciteit.

  + Lees meer